Логістика - Банько В.Г. - 17.4. Тема: "Логістика операцій з тарою та упакуванням товарів для туристів"

Тест 3.1.

Із яких елементів складаються приведені народногосподарські витрати в торговельно-логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Тарифна ставка працівників при навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських роботах, витрати на підготовку оплати праці водієві.

2. Витрати на отримання приміщень, споруд, освітлення, опалення, вентиляції, охолоджування товарів.

3. Витрати на тару і упаковку, контейнери і піддони, склади і контейнерні майданчики, навантажувально-розвантажувальні роботи і механізми, перевозні засоби.

Тест 3.2.

Яким чином капітальні вкладення можливо привести до поточних витрат в розрахунках логістичних систем? Можливі відповіді:

1. Через амортизаційні відрахування.

2. За допомогою нормативного коефіцієнта ефективності капітальних вкладень.

3. За допомогою коефіцієнта використання прогресивного технологічного і навантажувально-розвантажувального обладнання.

4. За допомогою нормативного коефіцієнта оборотних коштів.

Тест 3.3.

За якими елементами здійснюється розрахунок сумарної трудомісткості операцій торговельно-логістичного процесу для складання картосхем?

Можливі відповіді:

1. Витрати товарів в процесі транспортування, зберігання, вивантаження, навантаження, реалізації.

2. Кількість операцій в процесі, їх зміст, засіб використання, кількість працівників і їх професії.

3. Час для зберігання товарів і їх відпуск.

4. Час покупців, що витрачається на відбір товарів, чекання обслуговування, розрахунок за покупку.

Тест 3.4.

По яким групам операцій слід класифікувати торговельно-логістичний процес?

Можливі відповіді:

1. Контрольно-облікові, технологічні, вантажні, переміщення, допоміжні, складські та транспортні.

2. Основні, допоміжні, проміжні, погодинні, по хвилинні.

3. Конструктивні, економічні, естетичні, санітарно.гігієнічні.

17.4. Тема: "Логістика операцій з тарою та упакуванням товарів для туристів"

Тест 4.1.

Яке з наведених визначень "Тара" ви вважаєте вірним? Можливі відповіді:

1. Тара — це засіб перевезення та зберігання товарів в туристському комплексі.

2. Тара — це ємність для розміщення товарів і їх перевезення від постачальників до споживачів.

3. Тара — це виріб в якому товар переміщується, зберігається і поступає на підприємства туристського комплексу.

4. Тара — це пристрій за допомогою якого виконуються навантажувально-розвантажувальні роботи.

Тест 4.2.

Яку відповідь ви вважаєте найбільш вірною при визначенні терміну "упаковка" в логістичних системах? Можливі відповіді:

1. Упаковка — це процес зміни одного загального виду товару на інший.

2. Упаковка — це формування товару в великогабаритні транспортні одиниці.

3. Упаковка — це процес формування продукту до продажу.

4. Упаковка — це процес підготовки продукту до транспортування, зберігання та продажу.

Тест 4.3.

На які основні види розподіляється тара в логістичних системах? Яке із визначень ви вважаєте вірним? Можливі відповіді:

1. Споживча і транспортна.

2. Металева, дерев'яна, мішкова.

3. Розбірна, нерозбірна, складна.

4. Однообертова, багатообертова.

Тест 4.4.

Якої основної мети слід дотримуватись при використанні тари в торговельно-логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. В зменшенні тари до розмірів одноразової покупки.

2. В збільшенні тари до розмірів пакета на піддоні або тари-обладнання.

3. В формуванні кількості тари в транспортному засобі (вагоні, автомобілі тощо),

4. В штабелюванні тари з товаром і без нього на складі чи в магазині.

Тест 4.5.

Як, на ваш погляд, класифікують тару в логістичних системах в залежності від матеріалів, з яких вона виготовлена? Можливі відповіді:

1. Дерев'яна, металева, картонна, з армованої пластмаси.

2. Поролонова, паперова, поліетиленова.

3. Залізобетонна, вапнова.

4. Скляна, пластикова.

Тест 4.6.

Яким чином розподіляється тара в логістичних системах в залежності від кількості обертів? Можливі відповіді:

1. Колообертова і маятникова.

2. Централізована і децентралізована.

3. Однообертова і багатообертова.

4. Вертикальне, горизонтальне та похиле обертання.

Тест 4.7.

Від чого залежать розрахунки витрат на однообертову тару в логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Вартість одиниці тари та її конструкція.

2. Вартість одиниці тари та її санітарно-гігієнічні можливості.

3. Вартість одиниці тари та її конкурентоспроможність.

4. Вартість одиниці тари та її місткість.

Тест 4.8.

Від чого залежать розрахунки витрат на багатообертову тару в логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Вартість одиниці тари, термін її служби (років), кількість обертів тари у рік, матеріалу, з якого вона виготовлена.

2. Вартість одиниці тари, її конструкції, місця знаходження, терміну служби (років).

3. Вартість одиниці тари, додаткових витрат, організаційних факторів, кількості обертів тари у рік.

4. Вартість одиниці тари, її ремонту, додаткових витрат, терміну служби тари (років), кількості обертів тари у рік.

Тест 4.9.

Від чого залежать розрахунки витрат на контейнери (тару-обладнання) чи піддони в логістичному процесі? Можливі відповіді:

1. Вартість контейнера (піддона), амортизації та вартості ремонтів, кількості обігів контейнера (піддона) у рік, навантаження контейнера (піддона).

2. Вартість контейнера (піддона), кількість обігів контейнера (піддона), матеріалу, з якого виготовлені контейнери (піддони) та їх навантаження.

3. Вартість контейнера (піддона), кількість обігів, їх конструкції, навантаження контейнера (піддона).

4. Вартість контейнера (піддона) та їх ремонту, навантаження та кількість обігів контейнера (піддона).

17.5. Тема: "Контейнеризація і пакетизація при русі товарних потоків в логістичних системах"
17.6. Тема: "Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах"
17.7. Тема: "Розвантажувально-навантажувальні роботи та механізми в логістичних операціях туристського комплексу"
17.8. Тема: "Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах"
17.9. Тема: "Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантажені, зберіганні та реалізації її туристам
17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу
17.11. Тема: "Торговельно-логістичні процеси в магазинах туристського комплексу та визначення трудомісткості операцій"
17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"
Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання
Загальні вказівки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru