Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 9.2. Критерії відбору і оцінка персоналу

Управління персоналом неможливе без технологій та інструментарію, завдяки яким здійснюються дуже тонкі процедури відбору, конкурсів, атестацій тощо. Найбільш важливими із них є критерії відбору та оцінки персоналу.

Звичайно, що для всіх категорій посад не може бути єдиних критеріїв, єдиної системи оцінки, але враховуючи зміст критеріїв, обумовлених спеціалізацією посад, можуть для керівників і спеціалістів бути визначені приблизно однакові їх групи (індикатори оцінки) і система оцінки.

Такими критеріями можуть бути:

o професійні;

o ділові;

o морально-психологічні;

o інтегральні.

Професійні критерії - це характеристики професійних знань, умінь, навичок, професійного досвіду працівника, його кваліфікації, результатів праці тощо.

Ділові критерії характеризують організованість, відповідальність, ініціативність, підприємливість, ефективність діяльності персоналу та ін.

Морально-психологічні критерії розривають такі особливості працівника, як здатність до самооцінки, чесність, справедливість, психологічна стійкість.

Інтегральні критерії - це характеристики, які одержують на основі багатьох інших притаманних працівнику якостей і показують на його авторитет, стан здоров' я, загальну культуру, культуру мислення, мови.

Зміст кожної групи критеріїв якостей залежить від займаної посади працівника, і кожна з них може мати свій набір критеріїв, які слід встановлювати та оцінювати в залежності від спеціалізації посади.

Для прикладу можна навести наступні якості оцінки: спеціалістів організації; менеджерів; керівників, які здійснюють адміністративні функції, і керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації.

Якості оцінки спеціалістів організації

1. Професійні якості:

1.1. Професійні знання;

1.2. Професійні уміння та навички;

1.3. Знання документів, які регламентують службову діяльність;

1.4. Здатність до накопичення та оновлення професійного досвіду;

1.5. Сутність реалізації досвіду на займаній посаді;

1.6. Здатність до творчого використання професійного досвіду.

2. Ділові якості:

2.1. Організованість у практичній діяльності;

2.2. Відповідальність та виконавчість;

2.3. Ініціатива та підприємливість;

2.4. Самостійність рішень та дій;

2.5. Якість кінцевого результату діяльності.

3. Морально психологічні якості:

3.1. Гуманність;

3.2. Здатність до самооцінки:

3.3. Етика поведінки;

3.4. Стиль спілкування;

3.5. Дисциплінованість;

3.6. Справедливість;

3.7. Чесність;

3.8. Здатність адаптуватись до нових умов;

3.9. Лідерство.

4. Інтегральні якості:

4.1. Авторитарність;

4.2. Інтенсивність (працездатність);

4.3. Культура мислення і мови;

4.4. Комунікативність;

4.5. Загальна культура;

4.6. Культура роботи з документами.

Оціночні якості менеджерів

1. Моральні якості:

1.1. Ставить інтереси організації вище особистих;

1.2. Моральна стійкість;

1.3. Почуття відповідальності за доручену справу;

1.4. Здатність створювати добрі відносини зі всіма працівниками;

1.5. Прагнення підвищувати свій рівень знань та умінь;

1.6. Самолюбивість;

1.7. Самоповага;

1.8. Уміння відкрито визнати свою помилку та виправити її;

1.9. Бережливе ставлення до власності.

2. Уміння керувати колективом та окремими виконавцями:

2.1. Бажання радитись з підлеглими при вирішенні важливих питань життєдіяльності колективу;

2.2. Уміння розподіляти завдання за здібностями виконавців;

2.3. Уміння бачити нове у своїй та інших організаціях;

2.4. Уміння підтримувати дисципліну;

2.5. Уміння переконувати у правильності прийнятих рішень;

2.6. Здатність здійснювати індивідуальний підхід в залежності від становища підлеглих;

2.7. Уміння надавати свободу творчості;

2.8. Здатність "заряджати" енергією та мобілізувати підлеглих власним прикладом;

2.9. Здатність у тактичній формі вимагати виконання посадового завдання;

2.10. Здатність чуйно відноситись ставитись до підлеглих;

2.11. Здатність аналізувати дії підлеглих;

2.12. Пам' ять на підлеглих, їхні справи та вчинки;

2.13. Інтерес до підлеглих, прагнення до спілкування з ними;

2.14. Уміння привабити до себе підлеглих та виховувати у них високі ділові та моральні якості;

2.15. Уміння контролювати роботу підлеглих;

2.16. Прагнення виховувати підлеглих, здатних змінити менеджера.

3. Уміння організовувати свою працю:

3.1. Здатність оперативно приймати правильне рішення;

3.2. Здатність самостійно відповідати за прийняті рішення;

3.3. Уміння планувати свою роботу;

3.4. Уміння доводити справу до кінця;

3.5. Вимогливість до себе;

3.6. Уміння давати тільки реальні обіцянки та виконувати їх;

3.7. Здатність аналізувати свої дії;

3.8. Здатність діяти з деяким ризиком, не чекаючи вказівок вищого керівництва;

3.9. Здатність не виявляти незадоволення, добросовісно виконувати небажані доручення;

3.10. Уміння висловлювати свою думку чітко, ясно та у доступній формі;

3.11. Здатність швидко переключати увагу з одного об'єкта на інший.

4. Знання:

4.1. Прагнення підвищувати свою професійну кваліфікацію;

4.2. Здатність надавати корисні поради з технічних та технологічних питань;

4.3. Здатність надавати корисні поради з економічних питань;

4.4. Здатність надавати корисні поради з питань організації праці;

4.5. Здатність надавати поради з питань менеджменту персоналу;

4.6. Знання підлеглих та особливостей їх характеру.

Якості оцінки спеціалістів організації
Оціночні якості менеджерів
Оціночні якості керівників, які здійснюють адміністративні функції
Оціночні якості керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації
Хто оцінює працівника?
9.3. Методи оцінки персоналу
Коментарі працівника (для заповнення самим працівником)
Типова графічна шкала рейтингу
Приклад однієї із характеристик інженерної праці
Проведення бесіди оцінки праці персоналу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru