Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Якості оцінки спеціалістів організації

Управління персоналом неможливе без технологій та інструментарію, завдяки яким здійснюються дуже тонкі процедури відбору, конкурсів, атестацій тощо. Найбільш важливими із них є критерії відбору та оцінки персоналу.

Звичайно, що для всіх категорій посад не може бути єдиних критеріїв, єдиної системи оцінки, але враховуючи зміст критеріїв, обумовлених спеціалізацією посад, можуть для керівників і спеціалістів бути визначені приблизно однакові їх групи (індикатори оцінки) і система оцінки.

Такими критеріями можуть бути:

o професійні;

o ділові;

o морально-психологічні;

o інтегральні.

Професійні критерії - це характеристики професійних знань, умінь, навичок, професійного досвіду працівника, його кваліфікації, результатів праці тощо.

Ділові критерії характеризують організованість, відповідальність, ініціативність, підприємливість, ефективність діяльності персоналу та ін.

Морально-психологічні критерії розривають такі особливості працівника, як здатність до самооцінки, чесність, справедливість, психологічна стійкість.

Інтегральні критерії - це характеристики, які одержують на основі багатьох інших притаманних працівнику якостей і показують на його авторитет, стан здоров' я, загальну культуру, культуру мислення, мови.

Зміст кожної групи критеріїв якостей залежить від займаної посади працівника, і кожна з них може мати свій набір критеріїв, які слід встановлювати та оцінювати в залежності від спеціалізації посади.

Для прикладу можна навести наступні якості оцінки: спеціалістів організації; менеджерів; керівників, які здійснюють адміністративні функції, і керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації.

Якості оцінки спеціалістів організації

1. Професійні якості:

1.1. Професійні знання;

1.2. Професійні уміння та навички;

1.3. Знання документів, які регламентують службову діяльність;

1.4. Здатність до накопичення та оновлення професійного досвіду;

1.5. Сутність реалізації досвіду на займаній посаді;

1.6. Здатність до творчого використання професійного досвіду.

2. Ділові якості:

2.1. Організованість у практичній діяльності;

2.2. Відповідальність та виконавчість;

2.3. Ініціатива та підприємливість;

2.4. Самостійність рішень та дій;

2.5. Якість кінцевого результату діяльності.

3. Морально психологічні якості:

3.1. Гуманність;

3.2. Здатність до самооцінки:

3.3. Етика поведінки;

3.4. Стиль спілкування;

3.5. Дисциплінованість;

3.6. Справедливість;

3.7. Чесність;

3.8. Здатність адаптуватись до нових умов;

3.9. Лідерство.

4. Інтегральні якості:

4.1. Авторитарність;

4.2. Інтенсивність (працездатність);

4.3. Культура мислення і мови;

4.4. Комунікативність;

4.5. Загальна культура;

4.6. Культура роботи з документами.

Оціночні якості менеджерів

1. Моральні якості:

1.1. Ставить інтереси організації вище особистих;

1.2. Моральна стійкість;

1.3. Почуття відповідальності за доручену справу;

1.4. Здатність створювати добрі відносини зі всіма працівниками;

1.5. Прагнення підвищувати свій рівень знань та умінь;

1.6. Самолюбивість;

1.7. Самоповага;

1.8. Уміння відкрито визнати свою помилку та виправити її;

1.9. Бережливе ставлення до власності.

2. Уміння керувати колективом та окремими виконавцями:

2.1. Бажання радитись з підлеглими при вирішенні важливих питань життєдіяльності колективу;

2.2. Уміння розподіляти завдання за здібностями виконавців;

2.3. Уміння бачити нове у своїй та інших організаціях;

2.4. Уміння підтримувати дисципліну;

2.5. Уміння переконувати у правильності прийнятих рішень;

2.6. Здатність здійснювати індивідуальний підхід в залежності від становища підлеглих;

2.7. Уміння надавати свободу творчості;

2.8. Здатність "заряджати" енергією та мобілізувати підлеглих власним прикладом;

2.9. Здатність у тактичній формі вимагати виконання посадового завдання;

2.10. Здатність чуйно відноситись ставитись до підлеглих;

2.11. Здатність аналізувати дії підлеглих;

2.12. Пам' ять на підлеглих, їхні справи та вчинки;

2.13. Інтерес до підлеглих, прагнення до спілкування з ними;

2.14. Уміння привабити до себе підлеглих та виховувати у них високі ділові та моральні якості;

2.15. Уміння контролювати роботу підлеглих;

2.16. Прагнення виховувати підлеглих, здатних змінити менеджера.

3. Уміння організовувати свою працю:

3.1. Здатність оперативно приймати правильне рішення;

3.2. Здатність самостійно відповідати за прийняті рішення;

3.3. Уміння планувати свою роботу;

3.4. Уміння доводити справу до кінця;

3.5. Вимогливість до себе;

3.6. Уміння давати тільки реальні обіцянки та виконувати їх;

3.7. Здатність аналізувати свої дії;

3.8. Здатність діяти з деяким ризиком, не чекаючи вказівок вищого керівництва;

3.9. Здатність не виявляти незадоволення, добросовісно виконувати небажані доручення;

3.10. Уміння висловлювати свою думку чітко, ясно та у доступній формі;

3.11. Здатність швидко переключати увагу з одного об'єкта на інший.

4. Знання:

4.1. Прагнення підвищувати свою професійну кваліфікацію;

4.2. Здатність надавати корисні поради з технічних та технологічних питань;

4.3. Здатність надавати корисні поради з економічних питань;

4.4. Здатність надавати корисні поради з питань організації праці;

4.5. Здатність надавати поради з питань менеджменту персоналу;

4.6. Знання підлеглих та особливостей їх характеру.

Оціночні якості менеджерів
Оціночні якості керівників, які здійснюють адміністративні функції
Оціночні якості керівників, які не здійснюють адміністративних функцій в організації
Хто оцінює працівника?
9.3. Методи оцінки персоналу
Коментарі працівника (для заповнення самим працівником)
Типова графічна шкала рейтингу
Приклад однієї із характеристик інженерної праці
Проведення бесіди оцінки праці персоналу
9.4. Повідомлення працівнику про результати оцінок
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru