Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Етапи життя

Протягом своєї кар' єри людина проходить через різні, але взаємопов' язані етапи, які показані на рис. 10.3.

Вказані етапи є фундаментальними для розуміння і управління розвитком і кар' єрою. Працівники проходять по етапах кар' єри як по етапах життя (див. рис. 10.4) у взаємодії з потребами.

1-й етап

До робочий попередній етап

До 25 років

o навчання у школі

o навчання у середніх та вищих навчальних закладах (професійне навчання)

2-й етап

Становлення утвердження

До 30 років

o самостійна робота

o генератор ідей у вибраній галузі

o незалежність у роботі

o набуття впевненості у собі

o стан незалежності може призвести до деяких проблем, появи "провалу" у роботі

3-й етап

Просування по службі

До 45 років

o прагнення розширити коло своїх інтересів в організації

o прагнення до взаємодії з іншими організаціями

o тренінг і взаємодія з іншими професіоналами

o професіонали несуть відповідальність за роботу інших працівників, особливо тих що, знаходяться на 1-му етапі

4-й етап

Збереження

До 60 років

o формування стратегії розвитку підприємства, довгострокове стратегічне планування

o генерування ідей

o визначення і сприяння кар'єрі своїх послідовників

o взаємодія з важливими фігурами інших організацій

o уміння впливати на інших

o відбір персоналу.

Рис. 10.3. Етапи кар'єри

Зв'язки між етапами кар'єри і потребами

Етапи кар'єри

Вік

Важливі потреби

1-й

Доробочий

До 25 років

Фізіологічні, здоров'я

2-й

Становлення, утвердження

До 30 років

Безпеки, збереження

3-й

Просування

До 40 років

Досягнення, повага, автономія

4-й

Збереження

До 60 років

Повага, самовираження

5-й

Пенсія

За 60 років

Самовираження

Рис. 10.4. Вікові етапи кар'єри

Етапи життя

Психологія приділяє значно більше уваги проблемам ранього дитинства, ніж дорослому періоду життя людини.

Кожний етап характеризує потребу у виконанні певних завдань розвитку.

Рух по етапах життя аналогічних ієрархії потреб (див. рис. 10.5).

Успішна кар' єра часто є результатом досягнення визначеного етапу кар' єри до певного віку.

Дитинство

до 15 років

Відносно кар'єри дитинство не розглядається

1-й

етап

Юність

15-20 років

o Досягнення єдності особистості;

o Молодь зосереджена на виборі кар' єри або місця роботи;

o Молодь налякана значними розбіжностями між тим, що і як їй бачиться;

o Первинне наймання на роботу і якщо цілісність особистості ще не досягнута, людина може відчувати труднощі протягом цього періоду

2-й етап

Раня дорослість

25-35 років

o Залучення до відносин з іншими людьми, групами, організаціями;

o Становлення кар' єри, перші етапи просування по службі;

o Можуть виникати конфлікти між вимогами життєвого кар' єрного етапів відносно поведінки, не сумісній з добрими відносинами з іншими людьми

3-й етап

Дорослість

35-60 років

o Творчість у роботі, досягнення;

o Продуктивне, творче використання свого таланту і можливостей;

o Розбудова виробництва, продукування нових ідей і продукції, навчання молоді тощо;

o Успіх залежить від досягнень

4-й етап

Зрілість

Останній етап життя

o Люди не впадають у відчай від свого життя і свого вибору;

o Робота продуктивна, творча на користь іншим, яка приносить задоволення;

o Пенсійний період

Рис. 10.5. Етапи життя людини

Люди, чиє просування по службі йде не в ногу з етапами їхнього життя, мають відносно низьку продуктивність у роботі і напруження у відносинах з колективом (рис. 10.6).

Етапи життя

Вік

Етапи кар'єри

1-й

Дитинство

10-15 років

Доробочий

Юність

15-30 років

Становлення, утвердження

2-й

Рання дорослість

30-35-45 років

Просування

3-й

Дорослість

45-60 років

Збереження

4-й

Зрілість

60 і більше років

Пенсія

Рис. 10.6. Зв'язки між етапами життя і етапами кар'єри

Успішна кар' єра часто є результатом досягнення певного етапу кар' єри до певного віку.

10.3. Вибір кар'єри
Ключові моменти кар'єри
Вибір роботи і одержання посади при виборі
Поради для вибору роботи і одержання посади
Поведінка під час розмови
10.4. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії
Перші труднощі у розвитку кар'єри та шляхи їх подолання
Планування кар'єри
Нові вимоги до етапів кар'єри
10.5. Технологія управління кар'єрою
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru