Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - 1.1. Соціально-педагогічна діяльність як засіб реалізації соціальної політики держави

Людина лише там чогось домагається, де вона сама вірить у свої сили Л. Фейєрбах

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Теоретичний матеріал для вивчення

> соціально-педагогічна діяльність як засіб реалізації соціальної політики держави;

> компоненти, принципи і функції соціально-педагогічної діяльності;

> технології соціально-педагогічної діяльності;

> методи соціально-педагогічної діяльності;

> форми організації соціально-педагогічної діяльності;

> оцінка ефективності соціально-педагогічної діяльності

1.1. Соціально-педагогічна діяльність як засіб реалізації соціальної політики держави

Зміни у суспільстві завжди негативно впливають на поведінку людей, їх взаємодію з суспільством. Люди стають жертвами суспільства, а відтак потребують від держави соціального захисту і підтримки. Це означає, що потрібно виробляти стратегію соціальної політики щодо розробки механізмів регуляції сприятливих умов для розвитку особистості, виховання і навчання, професійного становлення, та допомоги в її соціалізації. Виконати поставлені завданні допоможе соціально-педагогічна діяльність. Правильно організована соціально-педагогічна діяльність передбачає орієнтацію на особистість, індивідуальність людини, надання їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у розв'язанні особистісних проблем, усвідомленні себе творцем власного життя.

Теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень (Василькової Т.А., Василькової Ю.В., Безпалько О.В., Галагузової М.А., Звєрєвої І.Д., Капської А.И., Мардахаєва Л.В., Міщик Л.І., Овчарової Р.В., Харченка С.Я., Шакурової М.В. та ін.) дає можливість зрозуміти сутність соціально-педагогічної діяльності, яка полягає у допомозі людині в успішній інтеграції у суспільство і зміні тих обставин, які цьому заважають.

Соціально-педагогічна діяльність - різновид професійної діяльності, яка спрямована на створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку особистості, задоволення її соціокультурних потреб або відновлення соціально схвалених способів життєдіяльності людини.

Предмет соціально-педагогічної діяльності - процес соціалізації і технологія діяльності фахівців з людьми і різними соціальними групами, які зазнають негативного впливу соціально-педагогічних факторів і потребують допомоги..

Метою соціально-педагогічної діяльності є створення сприятливих умов для фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального розвитку людини, попередження негативних явищ, надання їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги в саморозвитку і самореалізації в процесі соціалізації.

Суб'єктом діяльності (діяльність того, хто її здійснює) - соціальний педагог.

Об'єктом соціально-педагогічної діяльності (на кого спрямована діяльність) - людина-суб'єкт, людина-об'єкт і людина-жертва.

Проблема визначає напрям і різновид діяльності соціального педагога, а саме соціально-педагогічну роботу.

Соціально-педагогічна робота - різновид соціально-педагогічної діяльності, який здійснюється у соціальній установі і спрямовується на точно визначений об'єкт впливу.

Оскільки соціально-педагогічна діяльність передбачає орієнтацію на особистість, тому носить адресний, локальний характер і належить до розряду гуманних професій. Гуманність, як моральна якість, характеризує взаємини соціального педагога і клієнта.

Соціально-педагогічна діяльність володіє тільки їй притаманною сукупністю цінностей, яких потрібно дотримуватися в процесі практичної діяльності. Вони закладені в Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи:

- цінності, які відображають специфіку професійної діяльності - допоможи іншому, який потребує твоєї підтримки чи захисту;

- цінності етичної відповідальності перед професією - соціальний педагога захищає гідність і цілісність професії, примножує її етичні норми тощо;

- цінності, пов'язані з потребами самореалізації самоствердження, самовдосконалення особистості соціального педагога.

При реалізації соціально-педагогічної діяльності потрібно керуватися такими та іншими правовими документами захисту особистості:

1. Конституція України

2. Загальна декларація прав людини.

3. Декларація прав дитини.

4. Конвенцією про права дитини.

1.2. Компоненти, принципи і функції соціально-педагогічної діяльності
1.3. Технології соціально-педагогічної діяльності
1.4. Методи соціально-педагогічної діяльності
1.5. Форми організації соціально-педагогічної діяльності
1.6. Оцінка ефективності соціально- педагогічної діяльності
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльність соціального педагога
2.2. Кваліфікаційні вимоги до фахівця соціально-педагогічної діяльності
2.3. Модель професійної компетентності соціального педагога
2.4. Психологічна служба у закладах освіти України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru