Основи соціально-педагогічної діяльності - Шевців З.М. - 2.2. Кваліфікаційні вимоги до фахівця соціально-педагогічної діяльності

Теоретичний матеріал для вивчення

> нормативно-правове забезпечення діяльність соціального педагога;

> кваліфікаційні вимоги до спеціаліста соціально-педагогічної діяльності;

> модель професійної компетентності соціального педагога;

> психологічна служба у закладах освіти України;

> організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога у психологічній службі;

> визначення ефективності соціально-педагогічної роботи;

> соціально-педагогічний патронаж

2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльність соціального педагога

Заклади освіти України належать до відкритої системи соціальних інститутів соціалізації людини. Саме через них проходить залучення та засвоєння дітьми та молоддю суспільних норм і правил поведінки, навчаючись вони адаптовуються до життя у суспільстві. Посередником у системі взаємодії особистості з соціумом в освітніх закладах виступає соціальний педагог.

Соціальний педагог - фахівець, який виконує соціально-педагогічну роботу та освітньо-виховну діяльність. Соціально-педагогічна робота соціального педагога спрямовується на виконання завдань МОН України, які чітко визначені у наказі № 1/9-272 від 02.08.2001 року "Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів", а їх нормативна кількість - № 1/9-479 від 15.08. 2007 р. "Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів".

Підготовка фахівців соціально-педагогічної діяльності - соціальних педагогів, почала здійснюватися в Україні на початку 90-х років минулого століття.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 посада "соціальний педагог" включена до переліку посад педагогічних працівників, а у 2002 році - до кваліфікаційного переліку спеціальностей України. Регламентує діяльність соціальних педагогів у школі Закон України "Про освіту", а саме стаття 22 " Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти". У змісті статті визначається сутність діяльності: "Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальним педагогом. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників".

Для вирішення завдань, поставлених перед соціальними педагогами (практичними психологами) МОН України ("Про особливості діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів"), фахівець повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", вміти застосовувати професійні знання в практичній соціально-педагогічній діяльності мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.2. Кваліфікаційні вимоги до фахівця соціально-педагогічної діяльності

Діюча кваліфікаційна характеристика "соціального педагога", затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 року № 864, передбачає:

Соціальний педагог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічної роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу якість своєї праці, має власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 8 років.

Соціальний педагог І категорії має вищу освіту зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значної якості соціально-педагогічної діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 5 років.

Соціальний педагог II категорії має вищу освіту зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", дотримується вимог етичного кодексу, достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи виховання, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 3 років.

Соціальний педагог має вищу або середню освіту зі спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Соціальна робота", дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі.

Як виняток (наказ МОН України від 01.12.1998 р. № 419), соціальним педагогам, які не мають відповідної фахової освіти і прийняті на роботу до 1996 р. та володіють практичним досвідом роботи, може присвоюватися кваліфікаційна категорія: вища - за наявністю стажу на займаній посаді не менше 8 років, перша - 6 років, друга - 5 років.

2.3. Модель професійної компетентності соціального педагога
2.4. Психологічна служба у закладах освіти України
2.5. Організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога у психологічній службі
2.6. Визначення ефективності соціально-педагогічної роботи
2.7. Соціально-педагогічний патронаж
2.8. Перспективи розвитку професії
ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА І КОНСУЛЬТУВАННЯ
3.1. Сутність соціально-педагогічної діагностики
Характеристика складових соціально-педагогічної діагностики
3.2. Особливості консультування у діяльності соціального педагога
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru