Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Релігійні організації молоді

В Україні існує чимало громадських об'єднань, що ставлять за мету релігійне виховання, духовний розвиток молоді.

Суспільно-політичні події наприкінці 80-х - на початку 90-х років XX ст. зумовили звернення значного відсотка молодих людей у пошуках самореалізації до релігії. Вони здебільшого декларували свою належність до "популярних" тоді конфесій (Українська греко-католицька церква, Українська автокефальна православна церква). Багато з них звернулося до протестантських церков, різноманітних сект та містичних, псевдорелігійних культів. У 1989-1990 рр. кількість вірян різних конфесій істотно збільшилась, особливо в молодіжному середовищі. Потреба в духовному вихованні та виробленні ціннісних орієнтацій у молодого покоління стала провідною. З 1990 р. в Україні почали виникати різноманітні громадські молодіжні релігійні організації: Комітет української католицької молоді, Українська молодь Христові та ін. З кожним роком кількість та вагомість релігійних молодіжних організацій в українському суспільстві зростає.

Українська молодь Христові (УМХ). Ця всеукраїнська молодіжна християнська громадська організація працює в межах молодіжного мирянського апостоляту. Мета діяльності УМХ - об'єднання християнської молоді для поширення християнського світогляду, моралі, популяризації в молодіжному середовищі християнського способу життя шляхом виховання підростаючого покоління на засадах духовності, готовності працювати на благо Церкви та українського народу.

Завданнями УМХ є: прищеплення молоді християнських цінностей, підвищення її духовного рівня; лекційно-просвітницька діяльність; опікування талановитою молоддю; відродження давніх християнських родинно-побутових традицій; впровадження в молодіжне середовище досягнень світової християнської науки та культури; скоординована співпраця з молодіжними групами, спільнотами в Україні та за її межами; проведення виховної, суспільно-громадської, культурно-освітньої, спортивної роботи в межах організації; участь у формуванні та реалізації загальнодержавних і міжнародних молодіжних програм.

Для виконання поставлених завдань УМХ застосовує такі форми і напрями роботи: табори, семінари, конференції, заняття, молодіжний обмін в Україні і за кордоном; святкування національних свят та річниць; робота в культурно-мистецьких клубах, ансамблях, хорах, спортивних командах; заснування органів ЗМІ, духовні бесіди, зустрічі, подорожі до святих місць, з'їзди та інші масові заходи; реалізація програм ("Духовні бесіди", "Харитативна діяльність", "Театральний гурток" та ін.).

Всеукраїнське православне молодіжне братство "Спілка православної молоді України в ім'я преподобного Нестора Літописця". Спілка опікується розв'язанням актуальних проблем церкви в суспільстві: православ'я в різних культурних середовищах і роль православних братств у суспільному житті творчої молоді (особливу увагу приділяють дитбудинкам, школам, клінікам, місцям позбавлення волі, військовим частинам тощо); пошук коштів для екологічних літніх таборів, паломницьких подорожей, просвітницьких поїздок з вертепами, лекцій; боротьба за майбутнє православної родини тощо.

Члени організації гуртуються для проведення спільних семінарів, молодіжних читань, роботи в православних освітніх центрах. Тематика досліджень найрізноманітніша: "Господній промисел, молитва і послух", "Воцерковлення суспільства. Проблеми молодих сімей", "Споконвічна православна традиція нашого народу та екологія мислення (поведінки, життєдіяльності) сучасної людини" та ін. Особливо перспективною є співпраця студентства духовних і світських навчальних закладів у межах спільних виробничих і культурно-творчих відпочинкових програм.

Реалізуючи численні ініціативи, спілка намагається стати дієвим резервом Союзу православних братств України (СПБУ). Молодь СПБУ, студенти духовних навчальних закладів долучаються до створення єдиного інформаційного центру Української православної церкви з метою інформаційного обміну між ЗМІ помісних церков у межах майбутнього Всеправославного агентства.

Київське молодіжне православне братство св. Бориса і Гліба. Метою діяльності організації є пропагування християнського способу життя серед молоді, сприяння її духовному розвитку та у церковленню через духовне навчання, участь у літургійному житті церкви, а також реалізація соціальних проектів та сприяння товариському спілкуванню в християнській спільноті.

Діяльність братства реалізується в кількох основних напрямах:

- освітній (заснування недільної молодіжної духовної школи на базі Київської духовної семінарії та академії Михайлівського Золотоверхого монастиря; проведення духовних бесід на актуальні для молоді теми тощо);

- інформаційно-місіонерський (випуск та поширення в парафіях і ВНЗ періодичного видання "Братський вісник"; створення інтернет-сайту, інтернет-розси-лання; інформування щодо здійснюваних братством заходів через православні періодичні видання);

- соціальний (катехізація та організація спілкування людей із функціональними обмеженнями та ін);

- комунікативний (спільне святкування народних і релігійних свят; щорічні між'єпархіальні молодіжні зустрічі у Всесвітній день православної молоді; паломництво до святих місць; підтримання дружніх зв'язків з іншими молодіжними організаціями в Україні тощо).

ВМГО "Спілка молодих християн України". Вона спрямовує свою роботу на відродження в молодіжному середовищі духовності та моральності, закладення міцних підвалин для формування особистості на загальнолюдських та християнських цінностях, інформування молоді щодо запобігання соціальним проблемам (наркоманія, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, тютюнопаління, аборти та ін.) і шляхів їх розв'язання. За підтримки спілки в областях функціонує низка молодіжних та підліткових клубів.

"Спілка молодих християн України" протягом останніх років реалізує соціальні, просвітницькі програми, проекти; щороку відбуваються християнські молодіжні фестивалі та конференції з метою відродження духовності та пропаганди християнських цінностей тощо.

Отже, молодіжні релігійні організації є важливими суб'єктами соціально-педагогічної роботи. Крім допомоги у розв'язанні матеріальних проблем (забезпечення продуктами харчування, одягом, взуттям тих, хто його потребує), вони займаються духовно-просвітницькою і виховною діяльністю, допомагають подолати алкогольну і наркотичну залежність, організовують літній відпочинок дітей тощо. Специфіка відносин релігійних організацій з державою на рівні міст і районів полягає в тому, що вони не розраховують на допомогу місцевих органів влади, на відміну від усіх інших організацій, а прагнуть до порозуміння з владою, усунення можливих перешкод у своїй діяльності.

Екологічні молодіжні організації
Туристичні молодіжні організації
Спортивні та військово-патріотичні організації молоді
Соціальноспрямовані молодіжні організації
6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.1. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.2. Соціально-педагогічна діагностика в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.3. Здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.4. Надання соціально-педагогічної допомоги членам організації
6.5. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru