Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Спортивні та військово-патріотичні організації молоді

До цієї групи належать організації, діяльність яких спрямована на популяризацію фізичної культури та спорту серед молоді, її патріотичне виховання, створення умов для занять певним видом спорту чи підготовки до військової служби тощо. За основною спрямованістю роботи їх поділяють на підгрупи:

1. Молодіжні громадські організації спортивного спрямування. Вони покликані сприяти повноцінному фізичному розвитку молоді в процесі фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; виховувати активну життєву позицію та морально-вольові якості; формувати мотиваційні засади та переконання у необхідності фізичного виховання й масового спорту як важливої складової здорового способу життя. На всеукраїнському рівні діють такі організації: "Федерація сноубордингу та скі-туру України", " Молодіжний футбольний союз ", Спортивна студентська спілка України, Спортивна студентська спілка карате України, Спортивна спілка учнівської молоді України, "Молодіжний спортивний рух ".

2. Молодіжні громадські організації військово-патріотичного і спортивно-військового спрямування. Організації цього типу у діяльності керуються потребами цілеспрямованого формування в молоді високих військово-патріотичних якостей, становлення системи патріотичного виховання, яка охоплює кілька напрямів: історико-патріотичний, героїко-патріотичний і військово-патріотичний.

Молодіжне громадське об'єднання "Федерація сноубордингу та скітуру України". У своїй діяльності вона співпрацює з Федерацією лижного спорту та Федерацією туризму. Мета діяльності федерації - розвиток сноубордингу та скітуру і залучення молоді до активного здорового способу життя. Основний напрям роботи - профілактично-оздоровчий. Федерація застосовує різноманітні форми роботи: організація навчальних груп для занять сноубордингом та скі-туром, проведення спортивних і показових змагань, походи, експедиції. Основні заходи, які вона ініціювала та здійснила: чемпіонат України зі скітуру "Білий рейд", всеукраїнські дитячі змагання зі сноубордингу ("Боржавські полонини"), змагання з різних дисциплін сноубордингу тощо. Щорічно відбуваються сноуборд-парки (Драгобрат, Протасів Яр, Приельбрусся), зимові муль-тиспортивні перегони (велосипед, снігоступи, орієнтування, крос-похід), табори-беккантрі (мандрівки на вершини гір зі спуском на лижах та сноубордах), реалізація програми діяльності: "Сноуборд - для всіх!", "Сноу-борд - дітям села", "Активний відпочинок дітей кризових категорій" (оздоровлення дітей-сиріт та дітей "вулиці" засобами фізкультури, спорту і туризму тощо).

Основні завдання діяльності - формування духовно-моральних принципів, почуття громадянської відповідальності, відданості своїй Вітчизні; виховання військово-патріотичних якостей у молоді на основі культурних цінностей, трудових і бойових традицій народу; формування у підлітків і молоді потреби в здоровому способі життя, профілактика шкідливих звичок, правопорушень тощо.

Всеукраїнська молодіжна організація "СВІМ". Система воєнізованих ігор для молоді (СВІМ) створена у 2006 р. Мета СВІМу - всебічне вдосконалення особистості шляхом розвитку духовних, психофізичних та інтелектуальних сил організму, військово-патріотичне виховання молоді. Ідеологічне гасло свімерів "БУРО!" проголошує головною цінністю відданість Богові, Україні, своїй родині, організації.

Діяльність ВМО "СВІМ" реалізується у двох основних напрямах:

- суспільно-педагогічному, який полягає у залученні школярів та учнівської молоді до участі у військово-спортивних змаганнях СВІМу, таборах, походах, іграх та інших масових заходах, занять у гуртках, секціях, клубах за місцем проживання з метою пропаганди здорового способу життя, формування здорових моральних устоїв у підростаючого покоління;

- екстремально-відпочинковий, ігровий напрям, який передбачає активну участь студентської молоді та дорослих у сюжетних воєнізованих іграх СВІМу, семінарах, вишкільних таборах, воєнних екстрим-турах з метою організування відпочинку, творчого пошуку та методичної роботи в цій галузі. Оскільки воєнізовані ігри свімерів не є копіюванням і відпрацюванням реальних бойових дій, ігрова техніка учасників відрізняється від тренувань військових, правила СВІМу гарантують методично грамотне і безпечне проведення ігрових заходів.

Крім сюжетних ігор, СВІМ організовує військово-спортивні змагання, у яких беруть участь свімери регулярних загонів і представники "Товариства сприяння СВІМу" (ТСС): "Готуюсь до служби в армії" (тестування свімерів, відбіркові змагання на першість районів і міст між членами ТСС); "Крізь вогонь та воду" (першості районів і міст із подолання смуг перешкод і виконанню завдань з елементами свімерських спеціальностей); "Кращі з кращих" (чемпіонати за свімерськими спеціальностями з елементами сюжетних ігор за участю свімерів регулярних загонів, членів ТСС - переможців районних і міських змагань).

Соціальноспрямовані молодіжні організації
6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.1. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.2. Соціально-педагогічна діагностика в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.3. Здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.4. Надання соціально-педагогічної допомоги членам організації
6.5. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації
6.6. Допомога керівництву організації у розробленні та реалізації програм і проектів
6.7. Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з іншими соціальними інститутами, адміністративними органами
6.8. Сприяння формуванню колективу організації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru