Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Туристичні молодіжні організації

Стан навколишнього середовища, екологічні і глобальні проблеми сучасності зумовлюють поширення різноманітних екологічних рухів. Саме вони органічно поєднують розв'язання глобальних проблем екології та проблеми проживання конкретного індивіда, тому вони близькі та зрозумілі кожній людині і практично кожна людина може знайти в них сферу самореалізації. В Україні екологічний рух представлений низкою громадських об'єднань, серед яких значна кількість молодіжних.

Діяльність громадських молодіжних організацій екологічного спрямування загалом має на меті поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового екологічного світогляду молоді, забезпечення дотримання екологічних прав громадян, залучення молоді до активної практичної роботи, спрямованої на комплексне розв'язання екологічних проблем. Основними завданнями екологічних молодіжних організацій є:

- екологічне виховання та екологічна освіта всіх верств населення:

- формування адекватних екологічних уявлень;

- виховання дбайливого ставлення до природи і ЇЇ ресурсів;

- формування системи вмінь і навичок взаємодії з природою;

- забезпечення населення екологічною інформацією;

- організування і проведення громадських заходів, семінарів, конференцій, лекцій, наукових досліджень і розробок;

- створення і реалізація програм, проектів, планів у сфері екології, охорони навколишнього середовища, здоров'я населення;

- сприяння захисту навколишнього природного середовища, підвищенню екологічної безпеки і підтриманню екологічної рівноваги.

Екологічні молодіжні організації в Україні функціонують на державному та регіональному рівнях: ВМГО "Зелена молодь України", ВМГО "Зелена енергетика майбутнього", Національний молодіжний центр "Екологічні ініціативи", "Екосфера", "Еко-менс", "Екологія Поділля" та ін.

"Екосфера". Діяльність цього регіонального молодіжного об'єднання, створеного у 1999 р., поширюється на Закарпатську область, однак окремі проекти охоплюють Карпатський єврорегіон (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія) і всю Україну.

Основна мета організації - координування зусиль молоді для вивчення та охорони навколишнього середовища, задоволення і захисту своїх соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. ГМО "Екосфера" здійснює роботу в декількох напрямах:

1) еколого-просвітницький (екоосвіта та виховання учнівської молоді, проведення екотаборів, розвиток екожурналістики, ековидання, екотуризм);

2) науково-дослідницький (громадський екомоніто-ринг та екоекспертиза, проекти зі збереження біорізноманіття краю, вивчення і збереження річкових, водно-болотних та лісових екосистем);

3) урбоекологічний (реалізація проектів у галузі урбоекології; організація всеукраїнських семінарів з розв'язання екологічних проблем міста, енергозбереження та управління відходами);

4) природоохоронна адвокатура (представлення екологічних інтересів громади, захист їхніх екологічних прав).

Туристичні молодіжні організації

Туризм як один із видів активного відпочинку є ефективним способом задоволення рекреаційних потреб і поєднує різні види рекреаційної діяльності - оздоровлення, пізнання, відновлення виробничих сил тощо. На популяризацію туризму серед молоді, підтримку молодіжних ініціатив у туристичній сфері, розвиток інфраструктури молодіжного туризму в Україні спрямована діяльність туристичних молодіжних організацій. Молодіжний туризм становить важливу складову галузей охорони здоров'я, фізичної культури, е засобом духовного, культурного і соціального розвитку особистості. Відповідно громадські молодіжні організації туристичного спрямування виконують такі функції:

- оздоровча (використання природних об'єктів з метою позитивного впливу на організм);

- виховна (формування таких рис характеру, як воля, витримка, самостійність, рішучість і готовність прийти на допомогу; патріотичне виховання; залучення до культурних цінностей, традицій народу; формування здорового способу життя тощо);

- освітньо-пізнавальна (ознайомлення з країною, національною культурою; розширення і поглиблення знань з ботаніки, зоології, географії, геології, метеорології, астрономії, історії, культури та ін.).

Молодіжний туристичний рух представлений всеукраїнськими та регіональними громадськими організаціями:

ВМГО "Всеукраїнська молодіжна хостел-асоціація". Створена у 2003 р. Входить до Міжнародної федерації молодіжних костелів (ГУНР). Асоціація покликана сприяти розвитку міжнародного молодіжного співробітництва (хостел-руху) в Україні. Реалізація цієї мети передбачає роботу в різних напрямах: створення мережі хостелів в Україні, мережного бюро молодіжного туризму; створення і розвиток інфраструктури у сфері молодіжного туризму; популяризація внутрішнього і в'їзного молодіжного туризму; забезпечення туристів гуртожитками й іншими приміщеннями; участь у культурних і спортивних міжнародних заходах, розширення культурних і суспільних зв'язків молоді, що проживає в різних регіонах України і за кордоном; підтримка волонтерської роботи; формування позитивного іміджу України в іноземців, розвиток молодіжних контактів, культурних і гуманітарних зв'язків між молоддю всіх країн.

Серед важливих заходів організації також проведення Всеукраїнського молодіжного туристичного фестивалю "Дивосвіт" та реалізація програми "Обмін досвідом у розвитку хостел-мережі (мережі молодіжних готелів) між Польщею, іншими країнами ЄС та Україною в рамках підготовки до Євро-2012".

МГО "Всеукраїнська молодіжна туристична асоціація". У своїй діяльності вона орієнтується на здійснення молодіжних ініціатив у туристичній сфері, розвиток інфраструктури молодіжного туризму в Україні, надання рекомендацій із підтримки молодіжного туризму виконавчою і законодавчою владою, просування українського молодіжного туристичного продукту в країні і за її межами та ін.

Працюючи в цих напрямах, асоціація виконує постійні програми: "Навчальна лабораторія "Туристична фірма"", "Молодіжний туризм України - єднання та євроінтеграція", "Соціальний туризм: європейська якість без перешкод та обмежень", "Міжнародні молодіжні літні табори". У 2008-2009 рр. було реалізовано проекти "Всеукраїнський молодіжний туристичний інфоцентр", "Студентська туристична лабораторія", "Розповсюдження ідей толерантності через молодіжний туризм", "Євро-хостел", "вАВДТА".

Голопристанська районна молодіжна туристична організація "Сонце". Основною метою діяльності цієї регіональної МГО є задоволення та захист законних соціальних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та розвиток туризму в Голопристанському районі Херсонської області. Основні завдання МГО "Сонце" охоплюють: організування дозвілля та активного відпочинку молоді; розширення і поглиблення знань з історії краю; посилення ролі туризму й вивчення історії південного краю України у всебічному гармонійному розвитку особистості; зміцненні здоров'я; формування здорового способу життя. Зміст діяльності організації розкривають реалізовані нею проекти: "Велотур пам'ятками Галичини" (популяризація велотуризму серед студентства; поєднання туризму з культурним пізнанням краю; підвищення рівня фізичної культури і спортивної підготовки молоді); "Тритижневий волонтерський табір для молоді у Польщі "Урочища прикордоння"" (впорядкування та облік занепадаючих православних і євангельських кладовищ на території польско-українсько-білоруського прикордоння).

Спортивні та військово-патріотичні організації молоді
Соціальноспрямовані молодіжні організації
6. Робота соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.1. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями
6.2. Соціально-педагогічна діагностика в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.3. Здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях
6.4. Надання соціально-педагогічної допомоги членам організації
6.5. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації
6.6. Допомога керівництву організації у розробленні та реалізації програм і проектів
6.7. Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з іншими соціальними інститутами, адміністративними органами
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru