Риторика - Мацько Л. І.


Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. ІСТОРІЯ РИТОРИКИ

ВІТЧИЗНЯНА РИТОРИКА

2. ТЕОРЕТИЧНА РИТОРИКА

ІНВЕНЦІЯ

ДИСПОЗИЦІЯ

ЕЛОКУЦІЯ

АКЦІЯ

ВИДИ КРАСНОМОВСТВА

ГОМІЛЕТИКА

ТЕКСТИ ПРОМОВ ДЛЯ РИТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОІ РОБОТИ

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

МОДУЛЬ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ "РИТОРИКА"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru