Страхові послуги - Яворська Т.В.


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прак­тичні засади розвитку рийку страхових послуг, вивчено основ­ні умови надання страхових послуг страховими компаніями на сучасному фінансовому ринку. Узагальнено зарубіжний до­свід розвитку страхових послуг з проекцією на українські реалії.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів, фінан­систів, бізнесменів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами страхового підприємництва.

Передмова

Тема 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ "СТРАХОВІ ПОСЛУГИ"

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОПОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Тема 3. АНАТОМІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

Тема 4. СТРАХОВІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Тема 5. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Тема 6. СТРАХОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

Тема 7. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У МАЙНОВОМУ СЕКТОРІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Тема 8. СТРАХОВІ АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

ТЕМА 9. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 10. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У БАНКІВНИЦТВІ

Тема 11. АКТУАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ ВИДИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА

Тема 12. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕХАНІЗМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru