Логістика - Банько В.Г. - 11.3. Ефективність залучень раціональних логістичних процесів у магазин

Ефективність того чи Іншого варіанту логістичного процесу в магазині доцільно визначати по мінімуму приведених витрат.

Порівняння існуючих варіантів логістичних карт переміщення товарів з перспективними на основі використання тари-обладнання та засобів механізації можна визначити найбільш ефективний варіант торговельно-логістичного процесу. Так, якщо співставити результати розрахунків трудомісткості операцій логістичного процесу по існуючим варіантам приведеним в таблиці 11.1, то видно, що сумарна трудомісткість неоднакова. Якщо в існуючих логістичних картах її величина коливається під 321,2 до 703,1 люд.-хв., то перспективні логістичні карти дають змогу різко скоротити трудомісткість процесу руху товару, яка знаходилася на межі від 7,7 до 38,8 люд.-хв., або зменшується у 23,25 разів, (дип.тлбл. 11.1).

Таблиця 11.1

Результати трудомісткості операцій логістичного процесу руху товарів спортивного та туристського призначення в роздрібній мережі

Результати трудомісткості операцій логістичного процесу руху товарів спортивного та туристського призначення в роздрібній мережі

Переміщення великогабаритних товарів, наприклад, велосипедів в універсальних контейнерах, дозволяє скоротити трудомісткість з 41 людино-хвилини на одиницю товару до 7,7 або в 5,3 рази, а в пакет-піддонах більш ніж в 3 рази.

Значний ефект досягається також при переміщенні продовольчих товарів в тарі-обладнанні. Так, широко розповсюджений варіант доставки консервів до крамниці, затарених в ящики з яких потім консерви перекладаються в тару-обладнання або в інше торгове обладнання показує, що сумарна трудомісткість логістичних операцій у 1,8 рази вища, порівняно з доставкою цих же консервів, що доставляються в тарі-обладнанні.

Ефективність прогресивних варіантів логістичного процесу досягається, в основному, за рахунок більш ефективного використання тари-обладнання, що дозволяє комплексно механізувати весь процес навантажувально-розвантажувальних операцій на етапах переміщення товару в укрупнених вантажних одиницях, виключити надлишкові трудомісткі операції, скоротити простій, підвищити продуктивність та ефективність використання транспортних засобів, виключити операції з тарою, пакувальним матеріалом та витрати праці і часу на підготовку товару до продажу, перекладаючи його в магазині з ящиків у контейнери або на торговому обладнанні, більш ефективно використати площу приміщення магазинів.

За базовий варіант слід приймати існуючий торгово-логістичний процес найбільш широко використовуваний у практиці роботи торгових підприємств. Серед раціональних варіантів вибирається оптимальний, який можна впровадити в магазині на сучасному етапі, тобто прийняте в логістичних картах обладнання та умови для виконання робіт прийнятних в теперішньому часі. Щодо перспективних варіантів, то вони можуть бути більш раціональними, але через різні причини не можуть бути впроваджені зараз. Економічна ефективність того чи іншого раціонального варіанту визначається як різниця в сумарній трудомісткості між рекомендованим варіантом та базовим.

Отриманий ефект сумарної трудомісткості, виражений на 1 т переміщення та продажу конкретного товару помножується на загальний вантажообіг цього товару за певний період (рік, місяць). Тоді неважко визначити річний (місячний, денний) економічний ефект в гривнях. Для цього кількість робітників зайнятих в існуючий технології (базовій) та їх заробітну платню відносять до кількості робітників та їх заробітну платню при рекомендованому варіанті (див. в розділі 10 методику розрахунку).

11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення
11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу
Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу
12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах
12.2. Немеханічне торговельне устаткування й інвентар
Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.
Класифікація немеханічного торгового обладнання
Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.
Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування.
Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru