Педіатрія - Тяжка O.B. - Профілактичні щеплення

Актуальність теми. Профілактика інфекційних захворювань шляхом проведення вакцинації є одним з найбільших надбань медицини. Інфекційні захворювання особливо поширені серед дитячого населення. Окрім загальнооздоровчих заходів, профілактика здійснюється шляхом проведення профілактичних щеплень, які є найбільш ефективним засобом запобігання розвитку інфекційних захворювань, інвалід изації та смертності.

Мета заняття. Вивчити календарні терміни вакцинації дітей проти туберкульозу, вірусного гепатиту, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правцю, кору, краснухи, епідемічного паротиту; вміти складати індивідуальний календар профілактичних щеплень для дітей різних вікових груп з урахуванням стану їх здоров'я; вивчити протипоказання до проведення щеплень, можливі поствакцинальні реакції та ускладнення, їх лікування та профілактику.

Унаслідок самостійної підготовки студент повинен знати:

1. Календар профілактичних щеплень, що діє в Україні.

2. Умови транспортування та зберігання вакцин.

3. Дози та шляхи введення вакцин.

4. Протипоказання до щеплень.

5. Можливі поствакцинальні ускладнення та реакції, невідкладну допомогу і профілактику.

6. Обсяг невідкладних заходів при поствакцинальних реакціях.

Унаслідок вивчення теми студент повинен уміти:

1. Складати індивідуальний календар щеплень для дітей різних вікових груп.

2. Визначати протипоказання до вакцинації.

3. Оцінити характер загальної та місцевої реакції на щеплення.

4. Надати невідкладну допомогу при тяжких поствакцинальних реакціях.

Основна література

Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича: У 4 т. – К.: Здоров'я, 1994. – Т. 2. – С. 118-129.

Додаткова література

Сміян І.С. та ін. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 144 с.

Мощич П.С. та співавт. Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки. – К.: Вища шк., 2003. – С. 210-214.

Допоміжні матеріали

1. Календар профілактичних щеплень (Наказ МОЗ України № 276 від 31.10.2000 р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні").

2. Перелік протипоказань до проведення профілактичних щеплень.

3. Перелік можливих ускладнень, що виникають при проведенні профілактичних щеплень.

4. Характер та оцінка загальної та місцевої реакції на профілактичні щеплення.

5. Невідкладна допомога в разі анафілактичного шоку.

Календар профілактичних щеплень (Наказ МОЗ України № 276 від 31.10.2000 р. "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні")

Перелік

інфекцій
Термін

початку вакцинацій
Термін ревакцинації
ІIIІІІІVVПримітки
Проти

Туберку-льозу
3-5-й день

життя
7 років14 роківВакцинацію та ревакци-націю Проводять одноразово. Ревакцинації в 7 та 14 років життя підлягають діти з негатив-ною реакцією Манту
Проти

поліомієліту
3 міс,

3-разово
18 міс3 роки6 років14 роківВакцинації проводять 3-разово з інтервалом 1 міс
Проти

кашлюку,

дифтерії

та правцю

(АКДП)
3 міс,

3-разово
18 міс –

АКДП
Вакцинацію проводять

АКДП-вакциною 3-разово

з інтервалом 30 діб

у дозі 0,5 мл. АКДП-вакцина

застосовується до 3 років

11 міс 29 днів
Проти

дифтерії

та правцю
6 років –

АДП
11

років –

АДП-м
14

років –

АДП-м
18

років –

АДП-м
Другу вакцинацію проводять АДП-

анатоксином у дозі 0,5 мл.

Третю і наступні ревакци-нації проводять АДСМ- анатоксином
Проти кору12-15

міс
6 роківВакцинацію та ревакцинацію проводять одноразово
Проти

паротиту
12-15

міс
15 років,

юнаки
Проти

краснухи
12-15

міс
15 років,

дівчата
Проти гепа-

титу, В
0 (12 год

життя),

3 міс, 5 міс
Протигепатитна вакцина призначається новона-родженим у дозі 0,5 мл

Перелік протипоказань до проведення профілактичних щеплень

ВакцинаПротипоказання
Усі вакцини та анатоксиниТяжкі ускладнення від попередньої дози у вигляді анафілактичного шоку.

Алергія на будь-який компонент вакцини.
ВакцинаПротипоказання
Прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалія та гідроцефальний

синдром у стадії декомпенсації; епілепсія, епілептичний синдром із судомами

не частіше ніж 2 рази на місяць. Анемія з рівнем гемоглобіну 80 г/л

(профілактичні щеплення проводять після підвищення рівня гемоглобіну)
Усі живі вакциниВроджені комбіновані імунодефіцити, первинна гіпогаммаглобулінемія

(введення вакцин протипоказане при селективному імунодефіциті ІgА та ІgМ),

гемобластози, злоякісні новоутворення, СНІД; вагітність
БЦЖМаса дитини менша ніж 2000 г, при недоношеності II ступеня (маса –

1500-1999). Щеплення не проводиться до 1 міс життя. Ускладнення при

Попередньому введенні вакцини (лімфаденіт, келоїдний рубець, остеомієліт,

Генералізована БЦЖ-інфекція, тубінфікування)
ОПВДітям, яким протипоказане введення живих вакцин, а також членам їх

Родини рекомендовано проведення вакцинації інактивованою поліомієлітною

вакциною (ШВ)

Перелік можливих ускладнень, що виникають при проведенні профілактичних щеплень
Невідкладна допомога в разі анафілактичного шоку
Природне (грудне) вигодовування
Сучасні підходи до грудного вигодовування
Формули розрахунку добового об'єму грудного молока для дітей
Алгоритм складання добового меню дитини
Змішане та штучне вигодовування
Адаптовані суміші, особливості їх складу і використання для вигодовування дітей грудного віку
Особливості формування раціону дитини, що перебуває на змішаному та штучному вигодовуванні
Схема історії хвороби
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru