Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Функції менеджера по персоналу в американських фірмах

Бюро соціології праці підприємства виконує такі функції:

1) проводить дослідження у галузі соціології, психології та фізіології праці і управління соціальними процесами;

2) створює і оновлює нормативно-методичну та інформаційну базу досліджень з метою підготовки пропозицій і обґрунтування для розробки програм соціального розвитку підприємства;

3) бере участь у розробці соціальних прогнозів і моделюванні соціальних процесів на підприємстві;

4) проводить соціологічні та психофізіологічні дослідження, розробляє заходи за конкретними напрямами удосконалення управління соціальним розвитком підприємства для створення оптимальних трудових процесів, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку, покращення морально-психологічного клімату, розвитку трудової мотивації працівників, зміцнення їхнього здоров' я, забезпечення соціальних гарантій;

5) бере участь у розробці пропозицій щодо забезпечення соціальної захищеності працівників підприємства у рамках колективно-договірного регулювання трудових відносин;

6) спільно з економічною службою проводить аналіз ефективності діючих форм матеріального та морального стимулювання і розробляє рекомендації щодо посилення їх впливу на підвищення трудової і соціальної активності персоналу;

7) проводить аналіз змін соціальної структури кадрів, професійно-кваліфікаційного і демографічного складу робітників;

8) бере участь у роботі по формуванню резерву керівників, складанні прогнозів потреб у кадрах, ви рішенні питань формування кар' єри, профорієнтування, профвідбору, розстановки і адаптації робітників і службовців, розробці систем оцінки працівників і результатів їх праці;

9) розробляє заходи по соціально-психологічному забезпеченню впровадження нової техніки і прогресивних технологій, аналізу змін у праці і їхнього впливу на розвиток особистості і трудових колективів;

10) бере участь у розробці заходів по створенню умов для підвищення задоволеності працею, забезпеченню зростання престижності професій, посиленню творчого характеру праці;

11) вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід з управління соціальним розвитком підприємства;

12) здійснює методичну та консультативну допомогу підрозділам підприємства по впровадженню в практику роботи соціально-психологічних методів управління персоналом, проведенню обстежень, співбесід з кандидатами на вакантні посади та ін.

Функції менеджера по персоналу в американських фірмах

1. Планує і виконує роботу на всіх стадіях діяльності персоналу:

o набір;

o інтерв'ювання;

o відбір на вакантні місця

2. Планує і проводить нову орієнтацію службовця. Щоб створити позитивне ставлення до цілій організації.

3. Веде справи по страхуванню, пенсійному плану і операціях з персоналом, таких як:

o прийом;

o просування;

o переміщення;

o звільнення.

4. Досліджує нещасні випадки і готує звіт для виплати страховок.

5. Визначає розмір компенсаційних виплат.

6. Проводить аналіз зарплати у межах ринку праці, щоб визначити конкурентоспроможну ставку заробітної плати.

7. Складає план дій персоналу.

8. Зустрічається з представниками профспілок для вирішення скарг.

9. Пише окремі зауваження службовцям з їх обґрунтуванням, проводить переговори для визначення подальших дій.

10. Готує доповіді і рекомендує процедури по скороченню кількості прогулів і пропусків.

11. Представляє організацію у слуханнях і дослідженнях відносно персоналу.

12. Укладає контракти із зовнішніми постачальниками, щоб забезпечити для працівників послуги типу буфету, транспортування або допомоги при переселенні.

13. Може готувати план дій персоналу використовуючи комп' ютер.

14. Може давати поради керівництву і керувати випробуванням претендентів.

15. Може контролювати службовців.

16. Може зберігати характеристики найманих працівників для урядових звітів.

17. Може укладати угоди на переговори між підприємцями і профспілками, про умови праці з представниками ділових кіл, профспілок.

Функції соціолога підприємства
Функції психолога підприємства
6.7. Відділ персоналу у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації
6.8. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом організації
6.9. Організаційна структура служб управління персоналом організації
Функції заступника директора підприємства по персоналу
6.10. Служба управління персоналом у зарубіжних фірмах
Вимоги до працівників кадрових служб
Функції служби управління персоналом зарубіжної фірми
Структура робіт відділу управління персоналом зарубіжної фірми
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru