Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Функції працівників організації по створенню резерву менеджерів

Резерв кадрів створюється для кожної категорії керівних посад за рівнями управління. Перелік цих посад затверджується наказом керівника організації. У ньому також визначаються посадові особи, їх права та відповідальність за роботу по створенню та керівництву резервом.

Відбір і розстановку резерву за керівними посадами здійснюють керівники структурних підрозділів, а на посади вищих керівників - заступник керівника організації по персоналу.

Резерв на посаду першого керівника організації створюється спостережною радою акціонерного товариства або власником майна організації.

Кандидатури, відібрано до резерву на висування по відповідних посадах (включаючи і першого керівника) розглядаються і затверджуються на зборах трудового колективу організації або структурного підрозділу.

Всю роботу по створенню резерву кадрів для висування в організації очолює її керівник. Він же несе за неї повну відповідальність. Заступник керівника організації по персоналу відповідає за створення резерву, організацію роботи за ним і виконує такі функції:

o здійснює відбір кандидатів до резерву на керівні посади, узгоджує їх з відповідними керівниками і подає списки першому керівнику на затвердження;

o планує роботу з резервом в організації і контролює її виконання;

o вносить пропозиції про зарахування у списки резерву додаткових кандидатів і про вилучення з них недостойних;

o разом з керівництвом організації заслуховує керівників підрозділів про роботу з резервом кадрів;

o складає доповідну записку про роботу з резервом кадрів для річного звіту на зборах трудового колективу.

Менеджер по персоналу відповідає за організацію обліку резерву та здійснення контролю за роботою з резервом у підрозділах організації та його навчанням та виконує такі функції:

o оформлює списки та документи, які характеризують кандидатів;

o вивчає та узагальнює матеріали, надані безпосередніми керівниками працівників, які підлягають зарахуванню до резерву, та доповідають по них свої міркування заступнику керівника організації по кадрах;

o організує і веде облік резерву кадрів;

o складає план роботи з резервом персоналу в організації і надає допомогу у складанні таких планів у підрозділах;

o здійснює контроль за підвищенням ділової кваліфікації, навчанням зарахованих до резерву, узагальнює результати цієї роботи і надає пропозиції, спрямовані на покращення роботи з резервом;

o організує навчання резерву у системі підвищення кваліфікації. Керівник структурного підрозділу організації:

o підбирає кандидатів до резерву на керівні посади;

o подає до відділу персоналу список резерву та дані, які характеризують кандидатів;

o веде облік резерву кадрів свого підрозділу, складає план роботи з резервом, розглядає або затверджує індивідуальні завдання зарахованих до резерву;

o здійснює постійний контроль за підвищенням ділової кваліфікації, навчанням, участю у громадському житті кандидатів резерву;

o вивчає ділові та моральні якості працівників, а в особистих бесідах оголошує їм рішення керівництва про зарахування до резерву на посаду менеджера.

o у бесідах мобілізує їх на те, щоб вони готували себе теоретично і практично на відповідні посади;

o вносить пропозиції про включення до резерву додаткових кандидатів і про вилучення з нього осіб, які не виправдали довіри.

Всі вище викладені основні обов'язки по створенню резерву менеджерів в організації розподіляються між працівниками відділу персоналу та керівниками структурних підрозділів, де створюється резерв. Очолює роботу по створенню резерву перший керівник організації, а це є гарантією того, що робота з резервом кадрів на висування буде безперервною та динамічною.

Підготовка резерву менеджерського персоналу на висування
Призначення на посаду
РОЗДІЛ 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу
10.1. Зміст поняття, типи і фактори кар'єри
10.2. Етапи кар'єри та етапи життя
Етапи життя
10.3. Вибір кар'єри
Ключові моменти кар'єри
Вибір роботи і одержання посади при виборі
Поради для вибору роботи і одержання посади
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru