Географія промислових комплексів - Іщук С.І. - Вугільна промисловість

Продовжує залишатися важливою галуззю світової енергетики, а вугільне паливо - посідати друге місце у структурі світового енергоспоживання. Розвиток цієї галузі більш стабільний, порівняно з нафтовою, що зумовлено низкою причин. Серед них - і набагато краща забезпеченість розвіданими ресурсами, і постійний стійкий попит з боку електроенергетики та металургії. Однак за екологічними критеріями та за умовами роботи шахтарів вугільна промисловість менш вигідна, ніж нафтова і газова. Щоб зменшити собівартість видобутку, що у середньому в світі становить 12-15 дол. США за 1 т, багато країн шукають шляхи подальшого удосконалення вугільної промисловості. Одним із важливих напрямів підвищення ефективності галузі залишається збільшення частки вугілля, що добувається відкритим способом. У США ця частка перевищує 3/5, у Росії становить близько 3/5, в Австралії - 1/2.

Динаміка світового видобутку вугілля у другій половині XX ст. свідчить про те, що за цей період видобуток зріс приблизно в 2,6 раза. Найбільший приріст припадає на 1970-ті роки, тобто на період світової енергетичної кризи, коли у зв'язку з різким подорожчанням нафти вугілля знову привернуло загальну увагу.

Аналіз світових запасів та темпів видобутку вугілля дає змогу поділити географічні регіони світу на дві великі групи: зі спадним і зростаючим рівнем видобутку вугілля. До першої групи належать країни СНД (Росія, Україна і Казахстан), де в 1990-х роках відбувалося істотне зниження рівня видобутку вугілля, і країни зарубіжної Європи (насамперед Німеччина і Велика Британія), де подібна тенденція також простежується досить чітко. У країнах СНД на падінні темпів видобутку вугілля відобразився загальний кризовий стан економіки, у країнах зарубіжної Європи - конкуренція інших енергоносіїв, особливо імпортних. Але потрібно враховувати і погіршення геологічних умов видобутку в басейнах, що розробляються уже 100, або навіть 150 років. У Німеччині, наприклад, глибина видобутку вугілля істотно зменшилася, і в результаті рівень його світового видобутку почав підвищуватися повільніше. Так, у першій половині 1990-х років він коливався в межах від 4620 до 4700 млн т на рік. Отже, прогнози, що передбачали збільшення світового видобутку до 2015 р. до 5900 млн т, швидше за все не здійсняться. Стосовно співвідношення між видобутком кам'яного і бурого вугілля, то воно змінюватиметься убік зростання частки першого. За останні десятиліття вона уже зросла з 2/3 майже до 4/5.

Розподіл світового видобутку вугілля між трьома групами країн відрізняється від відповідних пропорцій і за нафтою, і за газом: 48 % видобутку забезпечують країни з перехідною економікою, 42 % - економічно розвинені країни Заходу і тільки 10 % - країни, що розвиваються. Однак частка країн, що розвиваються, загалом має тенденцію до збільшення. Країни Європи поступово втрачають свої позиції у видобутку вугілля унаслідок того, що на їх території поверхневі запаси цього мінералу майже вичерпані. Внаслідок цього в таких державах, як Німеччина, Франція, глибина шахт досягла 900 м, у Чехії - 700 м, у Великій Британії та Польщі - 550 м.

Якщо зважити не лише на темпи, а й на обсяги абсолютного зростання видобутку вугілля, то перше місце посідають країни Азії. Щоб зрушення в розподілі видобутку вугілля між регіонами стали ще більш наочними, варто згадати, що в 1950-1960-ті роки на СРСР і Західну Європу припадало майже 60 % усього світового видобутку вугілля.

Істотні зміни відбувалися і продовжують тривати у складі головних вуглевидобувних країн. Спочатку їх перелік очолювали США і СРСР, після них - Німеччина і Велика Британія. У 1970-х роках почалося швидке збільшення видобутку в Китаї, що вже в 1985 р. випередив США і вийшов на перше місце. Китай виявився першою країною, де річний видобуток вугілля спочатку досяг рівня в 1 трлн т, а потім набагато перевищив його. В останні два десятиліття також швидко зростає видобуток в Індії, Австралії, ПАР, Канаді, тоді як у Польщі його рівень залишається відносно стабільним, а в Німеччині, Великій Британії та країнах СНД він помітно знизився. Усе це привело до того, що склад першої десятки країн до кінця 1990-х років істотно змінився.

Обсяги світового споживання вугілля приблизно збігаються з обсягами його видобутку. Найбільшими споживачами кам'яного вугілля є Китай, США, Індія, ПАР, Україна, Польща, Росія, бурого - Німеччина, Китай, Росія, США. Найзначніше зростання споживання вугілля останнім часом спостерігалося в країнах Азії, особливо в Китаї та Індії, паливно-енергетичні баланси яких орієнтовані в основному на цей вид палива.

Світова електроенергетика
6.2. Гірничодобувна промисловість
6.3. Світова металургія
Світова кольорова металургія
6.4. Машинобудування
6.5. Хімічна промисловість
6.6. Лісова промисловість
6.7. Виробництво товарів легкої промисловості
Швейна промисловість
Взуттєва промисловість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru