Валютні операції. Порядок здійснення та обліку - Лівшиц Д.М.


І. Відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

2. Відкриття кореспондентських рахунків та встановлення кореспондентських відносин

3. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті

4. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених банках України

5. Порядок ведення та режим кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених банках України для кредитування резидентів у гривнях

6. Порядок переоформлення та закриття кореспондентських рахунків

7. Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій

II . ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

ІІІ. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

ІV. Порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

V. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів національного банку України

VI. Експорт - оподаткування та облік

VI. Імпорт - оподаткування та облік

VII. Курсові різниці та відображення внеску до статутного фонду

VIII. ПОРЯДОК ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

IX. Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

X. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru