Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів - Співак Л.М.


Навчальний посібник містить курс лекцій з діагностики і корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, запитання для програмованого контролю знань. До практичної частини посібника увійшли методи і методики дослідження та корекції "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, тестові завдання для контролю та самоконтролю, орієнтовні питання до модульної контрольної роботи, теми доповідей і рефератів, питання для самостійного опрацювання, словник, список рекомендованої та використаної літератури.

Навчальний посібник рекомендований для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей. Може стати у нагоді практичним психологам та викладачам вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

МОДУЛЬ І. Розвиток "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

МОДУЛЬ II. Психологічна діагностика "Я-концепції" учнів початкових класів з низьким рівнем навчальних досягнень

МОДУЛЬ III. Психологічна корекція "Я-концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru