Політологія - Гелей С.Д., Рутар С.М.


Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів політичної та правової систем, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіку їх прояву в суспільних транс­формаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем, а також актуальним проблемам посткомуністичної трансформації. При підготовці посібника використано найновіші публікації вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Предмет і методи політології

Розділ 2. Розвиток політичної думки у світовому контексті

Розділ 3. Етапи розвитку політичної думки в Україні

Розділ 4. Політичні системи та проблеми їх ефективності

Розділ 5. Політична влада як основний атрибут політичної системи

Розділ 6. Політичні режими

Розділ 7. Правова система

Розділ 8. Політико-правова система України

Розділ 9. Держава як інститут політичної системи

Розділ 10. Державне управління

Розділ 11. Парламентаризм

Розділ 12. Регіональні структури влади та місцевого самоврядування

Розділ 13. Партії. партійні системи

Розділ 14. Виборча система

Розділ 15. Політична культура

Розділ 16. Політичний процес

Розділ 17. Взаємодія політичної системи і громадянського суспільства

Розділ 18. Політологічні проблеми посткомуністичної трансформації

Розділ 19. Політичні еліти і лідерство

Розділ 20. Проблеми етнополітики

Розділ 21. Міжнародні відносини і зовнішня політика держави

Список використаної та рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru