Право

Право


Основи держави і права України - Ортинський В.Л.

У підручнику розкрито поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, правопорушення і юридичну відповідальність. Висвітлено такі фундаментальні галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного права та основи правового регулювання підприємницької діяльності з охопленням правоохоронної, судової та правозахисної діяльності. Окремий розділ присвячено конституційній, цивільній, господарській, адміністративній та кримінальній процесуальній діяльності й адміністративному судочинству.

Призначено для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти та широкого загалу.

Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" - Коротюк О. В.

У Науково-практичному коментарі наводиться постатейне тлумачення чинного Закону України "Про нотаріат". Розкрито значення багатьох термінів і понять, розроблено нові підходи до правозастосування норм закону, проведено глибокий аналіз чинного законодавства про нотаріат і судової практики.

Для приватних і державних нотаріусів, працівників органів юстиції, спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій всіх форм власності, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вищих навчальних закладів.

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 квітня 2012 року.

Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2010-2011 рр., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період. При підготовці коментаря широко використано положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У Додатках до книги подано тексти актуальних Інструкцій та Положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд.

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України - Мельник М.П.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього у зв'язку з прийняттям нового Закону "Про судоустрій і статус суддів".

Мета коментаря - дати чітке системне уявлення про господарський процес як врегульовану нормами господарського процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, обов'язків і господарських процесуальних дій суду, органу державного виконання та учасників процесу з їх реалізації.

Муніципальне право України - Погорілко В.Ф.

У підручнику всебічно висвітлені питання як загальної теорії муніципального права (предмет, метод, джерела, система тощо), так і окремих його інститутів. Значна увага приділяється територіальним громадам, представницьким органам місцевого самоврядування, особливостям правового статусу органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя та муніципальним асоціаціям в Україні, міжнародним зв'язкам і стандартам у системі місцевого самоврядування, гарантіям місцевого самоврядування та проблемам юридичної відповідальності суб'єктів муніципально-правових відносин.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, посадових осіб і керівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування - Камінська Н.В.

Навчальний посібник підготовлений для студентів, курсантів, слухачів різних форм навчання, покликаний допомогти їм у вивченні навчальних дисциплін «Муніципальне право», «Місцеве самоврядування України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування» та ін. Він також може стати корисним для викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування в Україні, перспективами удосконалення його системи відповідно до існуючих міжнародно-правових стандартів, особливостями організації й функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування, реалізації права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення тощо.

Міжнародне публічне право - Репецький В. М.

У підручнику розкрито положення курсу "Міжнародне публічне право", а саме: поняття "міжнародне публічне право", його особливості та історію; вивчення джерел, основних принципів і суб'єктів міжнародного права; аналіз змісту інституту міжнародно-правової відповідальності; з'ясування змісту основних інститутів та галузей міжнародного публічного права: права міжнародних договорів, права міжнародних організацій, міжнародно-правового статусу населення, міжнародно-правового статусу території, міжнародного морського права, міжнародного повітряного права, міжнародного космічного права, міжнародного права прав людини, міжнародного економічного права, міжнародного екологічного права, мирного вирішення міжнародних спорів, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права.

Міжнародне приватне право - Фединяк Г.С.

Підручник містить аналіз доктрини, законодавства та судової практики різних держав і, насамперед, України, стосовно регулювання приватноправових відносин з "іноземним елементом". Проаналізовано колізійні норми, застосовувані до вирішення питань про правосуб'єктність фізичних та юридичних осіб, власності, зобов'язальних правовідносин, сімейного й трудового статусу особи, спадкування, деліктів. Суттєво змінено та доповнено розділи "Правове регулювання сімейних правовідносин з "іноземним елементом", "Правове регулювання трудових правовідносин з "іноземним елементом", "Міжнародний цивільний процес".

Для студентів юридичних факультетів, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, практичних працівників у сфері права.

Міжнародне приватне право - Довгерт A.C.

Підручник, що охоплює основні теми Загальної частини курсу міжнародного приватного права, підготовлено на основі новітніх досліджень, виконаних науковцями кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших наукових підрозділів України. Особлива увага приділена доктрині, історії науки, джерелам міжнародного приватного права в Україні.

Видання розраховано на студентів, аспірантів, викладачів юридичних та економічних вузів, спеціалістів-практиків і широкі кола читачів.

Міжнародне право - Тимченко Л.Д.

У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її законодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права. Наводиться багато рішень із практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя, Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини, що покликані підкреслити динамічність і прикладне значення міжнародного права.

Для студентів, аспірантів, курсантів, ад'юнктів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристів, які практикують у галузі міжнародного права.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru