Право

Право


Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В.

Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар'єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу, Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася.

Для студентів, що вивчають право Європейського Союзу, спеціалістів, підприємців, які співпрацюють або готуються співпрацювати з країнами, що входять до Європейського Союзу.

Банківське право - Костюченко О.А.

У підручнику відповідно до програми навчального курсу та стандартів вищої юридичної освіти комплексно викладено базові характеристики банківського права, висвітлено суть і джерела банківського права, правове становище Національного банку України та комерційних банків, порядок здійснення банківських операцій. Розглянуто основні положення банківського права розвинутих країн. Матеріал базується на чинному законодавстві та практиці його застосування. Подано також тестові завдання.

Для студентів, викладачів, фахівців фінансової сфери та інших спеціалістів.

Адміністративне право - Кісіль З.Р.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що балується на Концепції адміністративної реформи в Україні. У ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднані нормативний матеріал і теоретичні положення, розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах, соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності в державному управлінні

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Адміністративне право - Алфьоров С.М.

У навчальному виданні у змістовній формі викладено курс адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб'єктів адміністративного права. Особливу увагу приділено розкриттю сутності заходів адміністративного примусу, державної служби, адміністративної відповідальності.

Посібник зручний у використанні, вигідно відрізняється лаконічністю і доступністю подання навчального матеріалу, а також його наочністю.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru