Право

Право


Фінансове право - Роль В.Ф.

У даному навчальному посібнику розкриваються поняття, зміст і особливості сучасного розвитку фінансового права, як галузі права, його система, а також окремі інститути фінансового права. Поєднання теоретичних та практичних матеріалів дозволяє сформувати у студентів послідовну систему знань у сфері правового регулювання фінансових відносин, вмінню використовувати свої знання для аналізу різноманітних ситуацій та знаходження рішень в сфері бюджетного процесу, податкової політики, страхової діяльності, банківської діяльності, грошового обігу, валютного регулювання, наведених у посібнику.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фінансове право - Мацелик М.О.

Навчальний посібник складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються фінансове право та держава, а також проблемні питання публічних фінансів. В особливій частині висвітлено бюджетне право, податкове право, банківське, страхове право та цінні папери як об'єкт правових відносин. До кожної теми наведено запитання і завдання для контролю знань.

Для студентів економічних та юридичних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також юристам-практикам, науковцям, працівникам органів державного управління, всім, кого цікавить фінансове право.

Фінансове право - Лучковська С.I.

У навчальному посібнику розкривається зміст основних категорій та понять Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни «Фінансове право». У Загальній частині висвітлено сутність фінансів та фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування, поняття, предмет і метод фінансового права, його джерела та система, зміст фінансових правовідносин і норм фінансового права, правові основи фінансового контролю. В Особливій частині розглядаються правові засади регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності, податків, державного й муніципального кредиту, державних і місцевих видатків, а також у сфері страхування, банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютного регулювання.

Посібник підготовлений передусім для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також він може бути корисним студентам Інших навчальних закладів, науковцям, викладачам, спеціалістам практикам та всім, хто вивчає або цікавиться питаннями фінансового права Й проблемами фінансово-правового регулювання.

Українське цивільне право - Ромовська З.В.

У цій частині видання "Українське цивільне право" міститься аналіз норм книги третьої Цивільного кодексу України, наукових концепцій щодо права власності, судової практики.

Видання розраховано не лише на студентів. Воно може бути корисним і для суддів, адвокатів, нотаріусів, а також усіх, кого зацікавили проблеми права власності.

Українське цивільне право - Заіка Ю.О.

Ринок сучасної української літератури надзвичайно насичений.Саме тому автор поставив за мету написати такий навчальний посібник, який би поєднував у собі програму цивільного права та раціональну структуру курсу із доступністю його викладання.

Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, нотаріусів, усіх, хто цікавиться питаннями цивільного права.

Українське сімейне право - Ромовська 3.В.

У цій книзі автор з'єднала воєдино аналіз українського сімейного права (традицій, звичаїв, моралі, закону), практики його застосування, науку, національну сімейну філософію, красне письменство. Видання призначене для студентів; може бути корисним для суддів, адвокатів, нотаріусів, посадовців органів РАЦС, усіх, кого бентежать проблеми сім'ї в Україні.

Трудове право - Жернаков В.В.

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Викладено основні положення загальної та особливої частин трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю. Нормативний матеріал подано станом на 5 січня 2012 р.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів та юридичних факультетів.

Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України - Патик Л.Л.

У посібнику розглядаються актуальні питання техніко-криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України. Надано поняття паспорта громадянина України та розглянуто його правове регулювання, терміни та визначення спеціальних засобів захисту, якими він наділений, надано технічний опис, наведено та проілюстровано способи підроблення паспортів та методи їх виявлення.

Посібник розрахований на педагогічний склад вищих навчальних закладів МВС України, а також на слухачів, студентів, курсантів та ад'юнктів.

Рекомендується при вивченні курсу криміналістики та спец курсу особливості розслідування окремих видів злочинів.

Теорія права і держави - Скакун О.Ф.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспруденції, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики.

Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, ад'юнктів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про право і державу.

Теорія нотаріального процесу - Фурса С.Я.

Головний напрям даного науково-практичного посібника - формування теорії нотаріального процесу, його принципів та властивих йому нотаріальних процесуальних відносин. Розкрито питання суб'єктів нотаріального процесу, нотаріального процесуального представництва, видів нотаріальних проваджень, стадій нотаріального процесу та процедури вчинення окремих нотаріальних дій. Значна увага приділена формуванню понятійного апарату даної галузі знань правової науки, зокрема інституту доказів та доказування, нотаріального акту та його правової природи.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru