Міжнародні фінанси - Д'яконова І.І.


У посібнику розглянуто сутність міжнародних фінансів, розвиток та сучасний стан світової валютної системи, глобалізацію світового фінансового середовища, діяльність міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, особливості діяльності транснаціональних компаній на світових фінансових ринках та ін.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних фінансових відносин.

Передмова

Розділ 1. Система міжнародних фінансів

Розділ 2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи

Розділ 3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Розділ 4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

Розділ 5. Фінансова і монетарна політика європейського валютного союзу

Розділ 6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

Розділ 7. Платіжний баланс країн світу

Розділ 8. Світовий фінансовий ринок та його структура

Розділ 9. Валютні ринки та валютні операції

Розділ 10. Міжнародний фондовий ринок

Розділ 11. Міжнародний ринок банківських кредитів

Розділ 12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів

Розділ 13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів)

Розділ 14. Фінанси транснаціональних корпорацій

Розділ 15. Міжнародна банківська справа

Розділ 16. Міжнародне оподаткування

Розділ 17. Міжнародне страхування

Розділ 18. Україна у світовому фінансовому середовищі

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru