Економіка

Економіка


Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б.Є.

У навчальному посібнику розглядаються методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового підприємства, а також концепції та передумови розвитку сучасного підприємства. До кожної теми додаються питання до самоконтролю.

Призначено для керівників та спеціалістів промислових підприємств України, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Підприємництво - Гой І.В.

У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб'єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правові форм підприємництва.

Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести та практичні завдання.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та підприємців-початківців.

Оцінювання майна - Калінеску Т.В.

У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його вартості, розглянуто порядок проведення експертного оцінювання нерухомості, земельно-кадастрових робіт, методику оцінювання потенціалу підприємства. Доповнено практикумом, у якому представлено задачі, ситуації, вправи для самостійної роботи і контролю знань.

Посібник призначено для викладачів і студентів економічних вузів, а також для підприємців, спеціалістів усіх напрямів підприємницької діяльності, регіональних органів управління, що цікавляться проблемами оцінювання майна.

Основи ринкової економіки України - Селезньов В.В.

У посібнику вперше комплексно розглянуто структуру, інфраструктуру та основні аспекти функціонування ринку в Україні. Велику увагу приділено практичним питанням здійснення підприємницької діяльності, законодавчій базі, що регулює ринкові відносини. Вміщено багатий ілюстративний І статистичний матеріал, англомовну комерційну термінологію, що використовується в міжнародній практиці, а також список рекомендованої літератури.

Призначений для широкого кола читачів - викладачів і студентів коледжів й університетів, слухачів бізнес-курсів, учнів шкіл і ліцеїв, керівників та економістів підприємств усіх форм власності. Буде корисним усім, хто займається підприємницькою діяльністю або цікавиться ринковими відносинами в Україні.

Основи підприємницької діяльності - Варналій З.С.

В підручнику розглядаються об'єктивні основи формування та розвитку підприємницької діяльності. В логічній послідовності викладаються найбільш важливі кроки майбутнього підприємця - віл появи та генерування підприємницької ідеї до формування стабільного, процвітаючого бізнесу. Матеріал адаптовано до умов господарювання сучасної України. Підручник реально допоможе підприємцям-початківцям оволодіти таємницями сучасного підприємництва, відшукати свій шлях до успіху, зацікавлено і впевнено вести власну справу.

Основи зовнішньоекономічної діяльності - Зінь Е.А.

Підручник підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розкривається сутність предмету, зміст та завдань дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»; наведена характеристика об'єктів та суб'єктів цього виду діяльності, національних та міжнародних органів регулювання, а також зміст методів регулювання. Значна увага приділена висвітленню форм виходу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок та особливостей діяльності підприємств з іноземним капіталом. Розкрита організація міжнародних перевезень та організація діяльності митних служб України. Дається зміст правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розкрито характер неправомірних дій та відповідальності за скоєні правопорушення.

Основи експертизи продовольчих товарів - Малигіна В. Д.

Сьогодні, виходячи на вільний ринок в Україні, товар здобув нову властивість, про яку в умовах державного монополізму було не прийнято говорити. Мова йде про конкурентоспроможність товару, тобто здатність товару конкурувати серед собі подібних. Конкуруючі між собою фірми намагаються якомога повніше задовольнити потреби споживачів і забрати у них більше грошей. Всесвітньо відомі фірми намагаються отримати максимум грошей споживачів за свій якісний товар, але на ринку є й фірми, що шляхом обдурювання споживачів бажають отримати з покупців гроші за неякісний, а іноді і фальсифікований товар.

Посібник може бути використаний студентами, що вивчають дисципліну «Фальсифікація споживчих товарів».

Основи економіки та організації підприємництва - Тирпак І.В.

У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. В ньому налаються практичні рекомендації з найрізноманітніших питань економіки і організації підприємницької діяльності, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід.

Посібник розрахованим па студентів, викладачів витих навчальних закладів. Може бути корисним для аспірантів, слухачів магістратури, коледжів та широкого кола читачів, які прагнуть прилучитися до підприємницької діяльності.

Організація і методика економічного аналізу - Косова Т.Д.

У навчальному посібнику висвітлюються організаційно-інформаційне забезпечення економічного аналізу, методика аналізу фінансових результатів, рентабельності, фінансового стану підприємства, узагальнюються результати аналізу звичайної діяльності підприємства. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.

Організація виробництва - Гриньова В.М.

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації виробництва на підприємстві (на прикладі галузі машинобудування). Особливу увагу приділено питанням організації виробничих і трудових процесів у первинних ланках підприємств, організації непотокового, потокового та автоматизованого виробництв, комплексній підготовці виробництва до випуску нової продукції. До кожної теми додаються контрольні запитання та завдання. У додатку наводяться рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне вдосконалювати свої знання в галузі організації виробництва.

Перейти к странице:
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru