Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л.O.


У посібнику розглядаються принципи встановлення цін на продукцію та послуги підприємств усіх форм власності. У ньому висвітлено особливості кла­сифікації цін, фактори впливу на їх рівень, основи державного регулювання цін, що діють в Україні. Подано порівняння українського та зарубіжного цінового регулювання та зовнішньоторговельних цін. Значну увагу приділено нормативній та законодавчій базі сучасного ціноутворення. Посібник містить тестові та прак­тичні завдання, що допоможуть у перевірці одержаних теоретичних знань.

Для студентів економічних спеціальностей.

Вступ

Тема 1. Теоретичні основи ціни

Тема 2. Загальна класифікація цін

Тема 3. Витрати виробництва та реалізації

Тема 4. Державне регулювання ціноутворення в Україні

Тема 5. Цінова політика підприємства

Тема 6.Торгові знижки і надбавки

Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі

Тема 8. Умови постачання товарів у зовнішній торгівлі

Тема 9. Біржові ціни

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru