Філософія - Петрушенко В.Л.


Підручник с коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

ВСТУП

ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ

ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ

ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ

TEMA 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст.

ТЕМА 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ XX ст.

ТЕМА 10. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ

ТЕМА 12. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА

ТЕМА 13. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ

ТЕМА 14. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ

ТЕМА 15. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ

ТЕМА 16. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ

ТЕМА 17. ДІАЛЕКТИКА ЯК ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ І МЕТОД ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

ТЕМА 18. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

ТЕМА 19. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

ТЕМА 20. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru