Охорона праці в авіації - Буріченко Л.А.


Викладено відомості про систему управління охороною праці, вимоги виробничої санітарії, до авіапідприємств, розглянуто заходи щодо запобігання пожежам і вибухам, засоби і техніку гасіння пожеж з урахуванням чинних нормативних документів з охорони праці.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

РОЗДІЛ ІІІ. БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

РОЗДІЛ IV. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ