Міжнародна торгівля та інвестиції - Павленко І.І.


Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), у яку входить програма дисципліни "Міжнародна торгівля та інвестиції".

Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв'язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об'єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій.

Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів з менеджменту.

ПЕРЕДМОВА

1. Економіко-теоретичні засади міжнародної торгівлі

2. Інституційні засади міжнародної торгівлі

3. Міжнародний рух капіталу

4. Прямі й портфельні інвестиції в системі міжнароного інвестування

5. Україна на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru