Логіка - Жеребкін В.Є.


Ця книга витримала дев'ять видань і по суті є одним із базових підручників з логіки для студентів юридичних спеціальностей. Найважливіші переваги підручника: чітка побудова матеріалу; автору вдалося навіть найскладніші розділи подати доступно і зрозуміло; теоретичний матеріал органічно поєднується з практикою судового пізнання, особливостями правового дослідження. За змістом підручник повністю відповідає програмі навчальної дисципліни "Логіка" для студентів юридичних спеціальностей.

Розраховано на студентів юридичних спеціальностей, фахівців, які цікавляться питаннями застосування логіки у практиці юриста.

Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

1.1. Поняття мислення

1.2. Мислення і мова

1.3. Поняття форми мислення і закони мислення

1.4. Істинність і правильність мислення

1.5. Мова логіки

1.6. Логіка як наука

1.7. Логіка формальна й діалектична

1.8. Значення логіки для судового пізнання

Розділ 2 ПОНЯТТЯ

Розділ 3 ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ

Розділ 4 СУДЖЕННЯ

Розділ 5 СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ

Розділ 6 ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ

Розділ 7 УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ

Розділ 8 ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

Розділ 9 ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

Розділ 10 ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

Розділ 11 АНАЛОГІЯ

Розділ 12 ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ

Розділ 13 ГІПОТЕЗА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru