Стратегічне управління - Дикань В.Л.


Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах постійних змін зовнішнього оточення і пов'язаною з цим невизначеністю є стратегічне управління. В навчальному посібнику комплексно охоплено становлення концепції стратегічного управління, сутність стратегічного управління, стратегічний аналіз середовища підприємства, формування господарського портфелю підприємства, система стратегій підприємства, альтернативність у стратегічному виборі, стратегічне планування в системі керування підприємством, реалізація стратегії підприємства, інформаційне забезпечення реалізації стратегії та стратегічний контроль. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю, тестами та практичними завданнями.

Навчальний посібник може бути корисним студентам, викладачам і менеджерам і керівництву підприємств промисловості і транспорту України.

Вступ

РОЗДІЛ 1. Становленя концепції стратегічного управління

РОЗДІЛ 2. Цільовий підхід, як основа стратегічного управління

РОЗДІЛ 3. Сутність середовища підприємства

РОЗДІЛ 4. Стратегічний аналіз підприємства

РОЗДІЛ 5. Формування господарського портфелю підприємств

РОЗДІЛ 6. Стратегічний набір

РОЗДІЛ 7. Система стратегій підприємства

РОЗДІЛ 8. Альтернативність у стратегічному виборі

РОЗДІЛ 9. Стратегічне планування в системі управління підприємством

РОЗДІЛ 10. Реалізація стратегії підприємства

РОЗДІЛ 11. Інформаційне забезпечення реалізації стратегії

РОЗДІЛ 12. Стратегічний контроль

Перелік використаних джерел

Словник термінів

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru