Місцеві фінанси - Петленко Ю.В.


В опорному конспекті лекцій розглянуто роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Визначено основи фінансової автономії місцевих органів влади. Подано характеристику системи місцевих фінансових інститутів. Акцентується увага на зарубіжному досвіді організації місцевих фінансів. Конспект лекцій відповідає типовій програмі дисципліни "Місцеві фінанси". Для студентів економічних вузів і спеціальностей.

Передмова

Частина І. Основний зміст курсу

ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

ТЕМА 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади

ТЕМА 3. Система місцевих фінансових інститутів інститут самостійних місцевих бюджетів

ТЕМА 4. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади

ТЕМА 5.Місцеві податки і збори

ТЕМА 6. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів

ТЕМА 7. Внутрішні міжурядові фінансові відносини

ТЕМА 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання

ТЕМА 9. Управління місцевими фінансами

Частина II. Теми для додаткового опрацювання

ТЕМА 10. Формування інституту місцевого самоврядування

ТЕМА 11. Економічна природа і виникнення місцевих податків і зборів

ТЕМА 12. Принципи нового підходу до місцевого оподаткування

ТЕМА 13. Місцеві бюджети в умовах ринкової трансформації

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru