Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д.


У підручнику популярно висвітлено актуальні питання кредиту і банківського бізнесу в умовах ринкової економіки. Вміщено розширену тематику, що стосується характеристики суті кредиту і кредитних відносин, його функцій, призначення позичкового процента, механізму кредитування, структури та основних принципів організації банківської справи в Україні, механізму здійснення банківських операцій та послуг, підходів до оцінки та регулювання діяльності банків в Україні.

Призначено як для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної освіти, так і для викладачів, аспірантів, економістів, банкірів і фінансових інституцій, а також для усіх, хто цікавиться розвитком та функціонуванням банківсько-кредитної сфери та економічним життям держави.

ПЕРЕДМОВА

Тема 1 НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

Тема 2 ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

Тема 3. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

Тема 4 ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

Тема 5 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Тема 6 БАНКИ ЯК СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 7 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, МЕРЕЖА ТА СТРУКТУРА

Тема 8 БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ

Тема 9 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Тема 10 КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ

Тема 11 ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ В БАНКАХ

Тема 12 БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Тема 13 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ

Тема 14 БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 15 ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Тема 16 УЗАГАЛЬНЮЮЧА ОЦІНКА ФІНАНС0В0Г0 СТАНУ БАНКУ

Тема 17 БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

Тема 18 БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА СПРАВА"

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru