Кредитування і контроль - Вовк В.Я.


У посібнику визначаються засади банківського кредитування та основні критерії прийняття рішення про видачу кредиту, розглядаються основні види і форми банківських кредитів, досліджуються сутність і характер кредитного ризику банку та банківських ризиків у цілому, а також пропонуються методи управління кредитним ризиком і ризиком зміни відсоткової ставки. Особлива увага приділяється питанням організації моніторингу кредитних операцій банку та методам управління проблемними кредитами. Наводяться плани лекційних занять, теми індивідуальних робіт і питання для самостійного опрацювання студентами.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

ПЕРЕДМОВА

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru