Політологія - Логвина В.Л.


Навчальний посібник відповідає вимогам державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленої Міністерством освіти і науки України, адаптований до впровадження принципів кредитно-модульного навчання європейської (болонської) освіти. В систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних політичних висновків автор концептуально розглядає процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії. Посібник містить тексти лекцій, семінарських занять і методику їх проведення, рекомендації до самостійної роботи студентів, модулі, тести, контрольні питання, питання екзаменаційних білетів та інші важливі компоненти дисципліни.

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

Тема 2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХХ СТОЛІТТЯ

Тема 4. ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА

Тема 5. ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА, ПРАВОВА І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Тема 6. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Тема 7. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ

Тема 8. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ. ДЕМОКРАТІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

Тема 9. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Тема 10. ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Тема 11. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

Тема 12. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. УКРАЇНА У СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ

Тема 13. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ "ПОЛІТОЛОГІЯ"

СЛОВНИК ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru