Історія економіки та економічної думки - Шевченко О.О.


Навчальний посібник має системний характер і відповідає програмі курсу "Історія економіки та економічної думки" (модуль 2), що викладається студентам економічних спеціальностей. Матеріал посібника буде корисним при вивченні також безпосередньо курсу "Сучасні економічні теорії". Важлива перевага посібника - лаконічність подання матеріалу, що дозволяє формалізувати підхід до оцінки знань в процесі поточного та підсумкового контролю.

Рекомендується для самостійної роботи студентам у процесі підготовки до виконання завдань за модулями і викладачам з метою підготовки до занять та розробки вправ для індивідуального контролю знань студентів.

ВСТУП

Навчальний план курсу

1. ГЕНЕЗИС СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

2. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ І СОЦІАЛЬНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

3. МОНЕТАРИЗМ ЯК ОСНОВНА ШКОЛА СУЧАСНОЇ НЕОКЛАСИКИ

4. ТЕОРІЇ СУЧАСНОГО КОНСЕРВАТИЗМУ

5. НЕОКЕЙНСІАНСТВО І ПОСТКЕЙНСІАНСТВО

6. СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА НОВА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТЕОРІЯ

7. НЕОРДИНАРНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ І ШКОЛИ

8. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

9. МОДЕЛІ ЗРОСТАННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН "ТРЕТЬОГО СВІТУ"

10. ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

11. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru