Фандрайзинг - Чернявська О.В.


Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: "Фандрайзинг" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури. В посібнику містяться термінологічний словник, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників.

ВСТУП

Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу

Тема 2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу

Тема 3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки

Тема 4. Фонди та гранти

Тема 5. Планування фандрайзингової діяльності

Тема 6. Вибір стратегії та звернення

Тема 7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу

Тема 8. Основні методики роботи фандрайзера

Список рекомендованої літератури

Термінологічний словник

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru