Соціологія праці - Лукашевич М.П.


У підручнику розглядаються основні категорії, об'єкт і предмет соціології праці та особливості використання соціологічних методів у дослідженні трудової діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології праці у світовій практиці та в Україні. У контексті ринкового реформування суспільства розкрито соціальні процеси в галузі праці: трудова адаптація, мотивація і стимулювання праці, соціальний контроль і трудові конфлікти, трудова мобільність і кар'єра, соціальні резерви та соціальне управління трудовими колективами.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Передмова

ГЛАВА 1. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ

ГЛАВА 3. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРАЦІ

ГЛАВА 4. РИНОК ПРАЦІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

ГЛАВА 5 ТРУДОВА ПОВЕДІНКА

ГЛАВА 6. ВИРОБНИЧА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКА

ГЛАВА 7. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ

ГЛАВА 8. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

ГЛАВА 9. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ

ГЛАВА 10. ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 11. ТРУДОВА КАР'ЄРА

ГЛАВА 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 13. ТРУДОВИЙ КОНФЛІКТ

ГЛАВА 14. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВАХ

ГЛАВА 15. СОЦІАЛЬНІ РЕЗЕРВИ, ТЕХНОЛОГИ І СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru