Потенціал підприємства - Касьянова Н.В.


У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства. Особлива увага приділена питанням формування потенціалу підприємства, загальноекономічним підходам щодо його оцінки, розглянуто проблеми визначення вартості окремих складових економічного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах ринку з притаманними йому ризиком та невизначеністю.

Підручник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.

ВСТУП

Розділ 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Розділ 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

Розділ 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

Розділ 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

Розділ 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Розділ 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Розділ 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Розділ 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

Розділ 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

Розділ 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Розділ 12. Оцінювання вартості бізнесу

Розділ 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Розділ 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

Розділ 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

Заключення

Використана література

Глосарій

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru