Основи культурології - Сандюк Л.О.


У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя - діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.

Навчальний посібник розроблено для студентів і курсу всіх форм навчання економічних спеціальностей.

Передмова

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Тема 1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

Тема 2. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ

Тема 3. ТЕОРЕТИЧНІ СХЕМИ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЗМІН

Тема 4. КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Тема 5. РЕЛІГІЯ ТА МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

Тема 6. ТЕХНІКА В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ

Розділ 2. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ КУЛЬТУРНИХ СВІТІВ

Тема 7. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРА

Тема 8. ДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ СХОДУ

Тема 9. АНТИЧНА КУЛЬТУРА

Тема 10.КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема 11. КУЛЬТУРА ВІДРОДЖЕННЯ

Тема 12.КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ

Тема 13. КУЛЬТУРА НОВІТНЬОЇ ЕПОХИ

Розділ 3. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ

Тема 14. ГЕНЕЗА РЕЛІГІЇ, ЇЇ РАННІ ФОРМИ

Тема 15. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНІ РЕЛІГІЇ

Тема 16. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ

Тема 17. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІКИ

Глосарій

Список літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru