Концепції сучасного природознавства - Бобильов Ю.П.


У даному посібнику подано ідеї, погляди та оцінки визначних вчених-дослідників природи щодо актуальних питань природознавства, зв'язків цієї науки із суміжними науками, зокрема фізикою, біологією, історією тощо.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів, всіх, хто цікавиться проблемами саморозвитку і самовдосконалення природи.

Передмова

Розділ 1. МОВА НАУКИ І МОВА ПРИРОДИ

Розділ 2. ВІД ФІЗИКИ НЕОБХІДНОГО ДО ФІЗИКИ МОЖЛИВОГО

Розділ 3. НОВІ ФІЗИЧНІ ЗАКОНИ

Розділ 4. СТРУКТУРНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІЇ

Розділ 5. САМООРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ. ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ

Розділ 6. ЕВОЛЮЦІЯ І СТВОРЕННЯ СВІТУ

Розділ 7. МИСЛЕННЯ. МОЗОК І КОМП'ЮТЕР

Розділ 8. БІОСФЕРА, НООСФЕРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Розділ 9. КОНЦЕПЦІЇ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ

Розділ 10. ЕВОЛЮЦІЙНА МЕДИЦИНА

Розділ 11. ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЙНА БІОЛОГІЯ

Розділ 12. ЕВОЛЮЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОХОДЖЕННЯ ЕТИКИ

Розділ 13. БІОЕТИКА

Розділ 14. НАУКОВИЙ МЕТОД

Додаток 1. Біблійні уявлення і розвиток природознавства

Додаток 2. Інформаційна модель фізичного світу

Додаток 3. Криза інфекційного підходу. Еволюційний підхід до лікування ран

Література

Іменний покажчик

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru