Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В.В.


У підручнику проведено аналіз існуючої практики внутрішнього аудиту за кордоном і визначені основні напрямки використання західного досвіду для створення служби внутрішнього аудиту для українських підприємств. Внутрішній аудитор знайде для себе практичні методичні рекомендації щодо перевірки, на що потрібно більше звернути уваги для забезпечення економічної безпеки підприємства, як протистояти конкурентам, рейдерам, тиску інших протиправних дій.

Підручник розраховано на керівників підприємств, економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, викладачів, аспірантів, студентів.

ВСТУП

ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

ТЕМА 3. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

ТЕМА 4. СЛУЖБА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 5. ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК, ШАХРАЙСТВА ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

ТЕМА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

ТЕМА 7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОКРЕМИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЛІТЕРАТУРА

Додаток 1. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ХОДЕ АУДИТА

Додаток 2. ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Додаток 3. Договір про призначення аудитора

Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru