Українська мова за професійним спрямуванням - Галузинська Л.І.


Створений з урахуванням нових освітніх технологій, посібник відповідає програмі й сприятиме засвоєнню студентами знань з української мови професійного спрямування у повному обсязі. Посібник має дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті: перша - сформувати у слухачів уявлення про українську літературну мову, стилі та норми професійного спілкування, навички роботи з документами наукового профілю; друга - навчити студентів працювати з різними за призначенням діловими паперами, які відображатимуть їхню майбутню професійну діяльність. Новизна концепції посібника полягає в тому, що він містить теоретичні матеріали щодо створення та оброблення документів за допомогою комп'ютера, зокрема текстового редактора Microsoft Word. Основну увагу авторів зосереджено на практичних завданнях, передусім - тестових.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Стане у пригоді учням ліцеїв, технікумів, коледжів.

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА I

Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі

Розділ 2. Науковий стиль фахового мовлення

Розділ 3. Документ - основна одиниця офіційно-ділового стилю

Розділ 4. Використання персонального комп'ютера в оформленні та обробленні документів

ЧАСТИНА 2

Розділ 5. Документи щодо особового складу

Розділ 6. Довідково-інформаційні документи

Розділ 7. Документи колегіальних органів

Розділ 8. Обліково-фінансові документи

Розділ 9. Документи з господарсько-договірної діяльності

Розділ 10. Культура усного професійного спілкування

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru