Логіка - Дуцяк І.3.


У підручнику оригінально і доступно викладено основні знання з логіки. Лекції закінчено питаннями та вправами для самоконтролю. До всіх вправ уміщено відповіді, а до половини - детальні роз'яснення щодо їх розв'язання. Пошук інформації полегшено системою маркерів та покажчиком. Матеріал кожної з лекцій доповнено інформацією для тих, хто прагне поглибити знання шляхом самостійного вивчення. У разі збільшення обсягу курсу додатковий матеріал можна використовувати як лекції. Цікавим є електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, водночас може бути корисним для самоосвіти.

ПЕРЕДМОВА

Роль та значення логіки у підготовці фахівця

Місце логіки серед інших дисциплін

Головні завдання, що стоять перед студентом у процесі вивчення логіки

Вступ. Загальні знання про логіку

Розділ 1. Логічний аналіз тверджень

Тема 1. Логічний аналіз складних тверджень

Тема 2. Логічний аналіз простих тверджень

Тема 3. Логічний аналіз систематизації

Тема 4. Імовірнісні твердження

Розділ 2. Логічний аналіз означень і спонукань

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru