Промисловий маркетинг - Оснач О.Ф.


У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон'юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу.

Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.

Передмова

Розділ 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу

Розділ 2. Стратегії промислового маркетингу.

Розділ 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

Розділ 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві

Розділ 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

Розділ 6. Конкуренція на промислових ринках

Розділ 7. Кон'юнктура ринку промислової продукції

Розділ 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари

Розділ 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів

Розділ 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції на промислових підприємствах

Розділ 11. Цінова політика

Розділ 12. Управління розподілом і збутом готової продукції

Розділ 13. Планування і регулювання збутових запасів

Розділ 14. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу

Розділ 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru