Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В.


У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений в програму навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студетнів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Менеджмент".

ВСТУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тематичний план дисципліни

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Модуль 1 . Теоретико-методичні засади і ситуаційного менеджменту. ситуаційний менеджмент у тенденціях макро-і мікророзвитку

Модуль 2. Ключові фактори успіху ситуаційного менеджменту

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru