Конфліктологія та теорія переговорів - Яхно Т.П.


Вивчення курсу "Конфліктологія та теорія переговорів" повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу "Конфліктологія та теорія переговорів".

Вступ

ТЕМА 1. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

ТЕМА 2. ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ТЕМА 3. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПРИЙОМІВ

ТЕМА 5. СЛУЖБОВЕ ЛИСТУВАННЯ

ТЕМА 6. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ КОНФЛІКТУ

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ

ТЕМА 8. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА АНАЛІЗУ КОНФЛІКТУ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru