Соціологія культури - Юрій М.Ф.


У підручнику висвітлюються становлення і розвиток соціології культури, її основні концепції і поняття. Основою цій праці є розгляд процесу сучасного культурного переходу — різкої зміни ролі культури в житті сучасного суспільства. Як культура в цілому є багатогранним та багатошаровим явищем, так і підручник із соціології культури не може не бути вступом до міждисциплінарного дослідження. Хоча в центрі уваги постійно залишається соціологічний підхід і соціологічна проблематика, в книзі дається уявлення про інші дисципліни, які вивчають культуру, використовуються елементи етнології, етнографії, культурної і соціальної антропології, історії і філософії культури, філософії історії, історичної і соціальної психології. Все це підпорядковується одному завданню — поясненню того, яку роль відіграє культура в конструкції суспільства і в сучасних соціокультурних змінах.

Підручник розрахований для студентів і аспірантів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних наук.

Багато цікавого матеріалу подається для вчених і спеціалістів, які розробляють гуманітарну проблематику, а також для широкої читацької аудиторії.

Вступ

Розділ 1. Культура в структурі соціологічного знання

Розділ 2. Особистість як засновник "себе" і суб'єкт культури

Розділ 3. Інтерсуб'єктивність культури та інтердієвість культури

Розділ 4. Буття людини в культурі

Розділ 5. Ритуал — символ — міф

Розділ 6. Ідеології

Розділ 7. Традиція — канон — стиль

Розділ 8. Культура і соціальна структура

Розділ 9. Прикордонні галузі пізнання соціокультурної динаміки. Постмодерн

Висновки

Література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru