Основи економічної теорії - Козак Ю.Г.


Навчальний посібник містить висвітлення стрижневих питань щодо системи сучасної економічної теорії. Особливий наголос в аналізі цієї системи робиться на розгляді таких її складових, як мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка. У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести та задачі, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом.

Посібник призначається для студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"

Тема 1. СТРУКТУРА ТА СТРИЖНЕВІ ПОНЯТТЯ КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ"

Тема 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЯК НАУКИ

Розділ 2. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 3. ФІРМА ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 4. ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА. СИСТЕМА ЦІН

Тема 5. РИНКОВА СИСТЕМА: ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ

Тема 6. РИНКОВА СИСТЕМА: РІВНОВАГА, НЕРІВНОВАГА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ

Тема 7. РИНОК ІНФОРМАЦІЇ

Тема 8. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИБУТОК ФІРМИ

Тема 9. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: КОНКУРЕНТНІ РИНКИ

Тема 10. ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: МОНОПОЛІЯ ТА ОЛІГОПОЛІЯ

Тема 11.АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 12. ОСНОВНА МАКРОЕКОНОМІЧНА ТОТОЖНІСТЬ

Тема 13. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

Тема 14. ГРОШІ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Тема 15. РОЗПОДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ ТА ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Тема 16. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА РІВНОВАГА

Розділ 4. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Тема 17. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Тема 18. МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА

Тема 19. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

Список використаної літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru