Цивільний процес України - Логінов О.А.


У навчальному посібнику, розрахованому на викладання навчальної дисципліни "Цивільний процес України", розкриваються загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. У посібнику мають місце перелік нормативно-правових актів, список основної та додаткової літератури, предметний покажчик, що допоможе студентам у кращому сприйнятті матеріалу та поглибленому засвоєнню навчальної дисципліни. Правове регулювання цивільного судочинства України відображено за станом на 1 серпня 2012 року.

Пропонований посібник орієнтований на студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, юристів-практиків.

ВСТУП

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Основні положення цивільного процесуального права

Розділ 2. Цивільні процесуальні правовідносини

Розділ 3. Юрисдикція та підсудність цивільних справ

Розділ 4. Учасники цивільного процесу

Розділ 5. Процесуальні строки

Розділ 6. Судові виклики і повідомлення

Розділ 7. Судові витрати

Розділ 8. Докази і доказування

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 9. Позов

Розділ 10. Відкриття провадження у справі

Розділ 11. Провадження у справі до судового розгляду

Розділ 12. Судовий розгляд

Розділ 13. Судові рішення

Розділ 14. Заочний розгляд справи

Розділ 15. Наказне провадження

Розділ 16. Окреме провадження

Розділ 17. Апеляційне провадження

Розділ 18. Касаційне провадження

Розділ 19. Перегляд судових рішень верховним судом України

Розділ 20. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

Розділ 21. Виконання судових рішень

Розділ 22. Рішення третейських судів у цивільному процесі

Розділ 23. Цивільний процес з іноземним елементом

Розділ 24. Відновлення втраченого судового провадження

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru