Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М.


У підручнику розглядаються основні категорії, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та капіталовкладеннями підприємства. Висвітлюються теоретичні і актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах трансформації економіки країни. До кожного розділу додається практикум, до складу якого входять задачі для самостійної роботи студентів, розв'язки, контрольні запитання і завдання для перевірки засвоєних знань. У кін ці книги наводяться предметний покажчик і список рекомендованої літератури. За змістом підручник відповідає програмі нормативного курсу "Фінансовий менеджмент" для студентів економічних спеціальностей.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, економістів-практиків.

Розділ 1. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами

1.2. Мета й основні завдання фінансового менеджменту

1.3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві

Розділ 2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 3. АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

Розділ 5. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 7. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ВКЛАДЕННЯМИ

Розділ 9. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯМИ

Розділ 12. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru